Annons

Skyddade styrkretsar för USB-C

Från STMicroelectronics kommer två nya styrkretsar för USB-portar som förenklar konstruktionen av USB-C-portar.

06stm02

Styrkretsarna har inbyggt skydd för att klara de nya funktioner som finns i USB-C. Det handlar till exempel om förhandling om maxeffekt, hantering av aktiva kablar och stöd för gästprotokoll.
USB-C är specificerad för att klara reversibla kontakter, vilket gör standarden betydligt lättare att använda än vanlig USB. USB-C har stöd för alla tidigare standarder, som USB 2 (480 Mbit/s) och USB 3 (10 Gbit/s), men klarar dessutom upp till 20 V/5 A laddningsström, gästprotokoll som HDMI och DisplayPort och att hantera aktiva kablar för långa avstånd.
Allt det här är bra för användaren, men gör det svårare att konstruera USB-C-gränssnitt. Den höga laddningsspänningen kräver också skydd för lågspänningskretsar.
Av de två nya styrkretsarna är den ena, STUSB4710 DFP, avsedd för DFP-portar (downstream facing ports), medan den andra, STUSB1602, klarar både DFP, UFP (upstream facing ports) och DRP (dual role ports). Bägge komponenterna har stöd för USB-C-kabel och avkänning av kontaktorientering. De kan arbeta med spänningar från 3 V till 22 V utan yttre spänningsreglering.
Komponenterna har överspänningsskydd för upp till 22 V på CC-ledarna och upp till 28 V på högspänningsledarna. De klarar kortslutning av VBUS-ledarna och har inbyggd urladdningselektronik för att klara säker in- och urkoppling.
STUSB4710 DFP är i första hand avsedd för laddstationer och spänningsmatning. Det inbyggda icke-flyktiga minnet gör att alla protokoll kan hanteras fristående, utan behov av yttre mikroprocessor eller minne.
STUSB1602 kan användas i alla sammanhang. Styrlogiken hanterar all uppsättning, inklusive val av VBUS-standard. Komponenten har också en skyddad programmerbar VCONn-switch (600 mA) för tillbehör och aktiva kablar.

Comments are closed.