Annons

Sivers IMA lanserar RDK

Sivers IMA meddelar att företaget nu lanserar ett Radar Development Kit (RDK), en plattform för produktutvecklare som vill utvärdera, utveckla och implementera radarfunktionalitet för att mäta avstånd till ett objekt eller ett objekts hastighet.

– Vi har lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda system för våra kunder och vår produktportfölj rymmer ett antal FMCW radarsensorer. I vårt RDK har vi använt vår kunskap och erfarenhet kring det samt våra befintliga komponenter och paketerat det med mjukvara för att förenkla och förkorta utvecklingstiden av radarfunktionalitet för våra kunder. Med denna plattform förser vi kunder med en möjlighet att snabbare nå ut med sina lösningar på marknaden, säger Robert Ekström, vd på Sivers IMA.

Sivers IMAs RDK är byggt för att snabbt komma igång med utvärdering och implementation av radar i kundernas produkter. Det ska möjliggöra för kunden att testa och optimera alla parametrar för det valda objektet inom mätningsområdet. Så snart man satt de rätta parametrarna och applikationen är anpassad till kundens behov kan Sivers IMA volymtillverka en slutlig lösning för kunden som en del i kundens utrullning av sin slutkundsprodukt. Idag återfinns kundapplikationer såsom nivåmätning i tankar och silos, anti-kollisionslösningar inom industriautomation samt säkerhet i järnvägsapplikationer, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.