Annons

Siemens köper Solido Design Automation

Siemensägda Mentor Graphics köper verifieringsföretaget Solido Design Automation. Det handlar både om verktyg för verifieringsbaserad konstruktion av halvledare och verktyg för blandad analog/digital verifiering.

Solidos verktyg används idag hos fler än 40 företag som tillverkar stora halvledarkonstruktioner. Verktygen tar hänsyn till processvariationerna i en given halvledarprocess redan vid konstruktionen, vilket kan leda till bättre prestanda och kortare verifieringstid.
Köpet av Solido innebär att verktygen kan integreras tätare i Mentors konstruktionsflöde. Det innebär också att Siemens får kontroll över flera av de verktyg som visat sig viktiga i modernt konstruktionsarbete.
– Solido har kommit att bli en ovärderlig partner när det gället att hjälpa kunder att hantera problemet med variabilitet, säger Amit Gupta, CEO för Solido Design Automation. Det är viktigt när man vill förbättra halvledarkonstruktioners prestanda, energiförbrukning, kiselarea och processutbyte. När vi nu kombinerar vår verktygsportfölj med Mentors utmärkta IC-verktyg och marknadstäckning ökar våra möjligheter att leverera produkter till halvledarindustrin.

Comments are closed.