Annons

Samlat grepp om hoten mot mänskligheten

Vilka risker hotar hela mänsklighetens överlevnad inom de närmsta hundra åren? Och vad bör vi göra för att skydda oss mot dem? De frågorna ägnar sig en internationell grupp av forskare åt i höst, under forskningsprogrammet Existential risk to humanity på Chalmers och Göteborgs universitet.

08chalm04

Enligt en växande skara av forskare räcker det inte att vi ägnar oss åt de allvarliga risker som idag är uppe på bordet – kärnvapenkrig och klimatförändringar. Det finns många andra faror som också behöver hanteras. Till exempel konstgjorda virus, artificiell intelligens som människan tappar kontrollen över, eller dramatiska nedgångar i den globala matproduktionen på grund av kollapser i jordbruket.
– Det är ovanligt att någon tar ett helhetsgrepp på frågorna, och här har forskarna ett viktigt ansvar, säger Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers.
Olle Häggström är värd för forskningsprogrammet Existential risk to humanity som hålls av Chalmers och Göteborgs universitet från 1 september till 31 oktober. Deltagarna är ett trettiotal forskare från universitet runt om i världen.
– Flera av dem är världsledande inom forskningsfältet existentiella risker, som nu håller på att växa fram. Det är väldigt tvärvetenskapligt och vi som arbetar med det har vår expertkunskap inom många olika områden.
– Under forskningsprogrammet kommer vi tillsammans flytta fram kunskapsläget när det gäller existentiella risker. Vi ska försöka göra en samlad bedömning av alla hoten, och föreslå strategier för att hantera dem.
Enligt Olle Häggström är de existentiella riskerna – risker som hotar hela mänskligheten – större idag än för 50 år sedan. Framför allt som en bieffekt av vår oerhört snabba teknikutveckling och globala kunskapsspridning under de senaste decennierna.
– Syntetisk biologi, artificiell intelligens och nanoteknik är exempel på områden som kan skapa de allvarligaste nya riskerna. Alltså samma områden som är några av de mest lovande för att lösa många av mänsklighetens problem och öka välståndet i världen.
Ett viktigt inslag under forskningsprogrammet kommer därför bli diskussioner om hur man kan minska riskerna med de nya teknologierna utan att samtidigt blockera de oerhörda möjligheter som de innebär.
Forskningsprogrammet invigs den 4 september av Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Göteborgs universitets prorektor Mattias Goksör. Invigningen är öppen för alla och bjuder på en populärvetenskaplig föreläsning: Existential risk: how threatened is humanity? Den hålls av Anders Sandberg, forskare på Future of the Humanity Institute, Oxford, som är inbjuden vetenskaplig ledare för programmet.
Den 7 och 8 september hålls en workshop på Chalmers med drygt 80 deltagare från universitet, organisationer och företag runt om i världen. Tretton av forskarna i programmet håller föredrag och workshopen har varit öppen för vem som helst att anmäla sig till.
– Vi vill utveckla spetskunskapen, men lika viktigt är det att få ut den kunskap som redan finns till en bredare publik, säger Olle Häggström.

2 Responses to “Samlat grepp om hoten mot mänskligheten”

  1. Ha, den största risken är människan själv, eller mer förtydligat, de som anser sig ha rätten att leda resten av mänskligheten i SIN riktning.
    Med andra ord – den ekonomiska och politiska makteliten.
    Om vi gör oss av med dessa, släpper det inbillade behovet om ständig tillväxt och istället utvecklar varelsen människans inre kvaliteter, då….

    Men DET lär inte få komma fram i den här av makten styrda farsen.

  2. Sant i sak Pelle. Men det bygger på tanken att människan är i grunden god och oegoistisk. Isåfall hade kommunismen och liknande idéer funkat också.
    Tyvärr är ju människan inte sån men vi vill trots allt alla överleva. Så då är drt ju bra om vi kan förutse hoten och om möjligt mota Olle i grind. Kunskap ger verktyg 🙂