Annons

Rekordökning av svenskarnas mobilsurf

Ökningen av svenskarnas mobilsurf accelererar allt kraftigare och har under årets första fyra månader fördubblats jämfört med samma period i fjol. Telenors undersökning visar att ökningen är 96 procent under januari – april 2018 jämfört med samma period förra året. De som står för den kraftigaste ökningen är landets seniorer och i synnerhet boende i norra Sverige. Det visar ny statistik från Telenor.

– I Sverige har vi under de senaste åren förändrat vårt digitala beteende och strömmar nu video på mobila enheter mer än någonsin, säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor. Det är just strömmad video som står för majoriteten av förbrukad data. Vi ser att fler väljer mobilabonnemang med obegränsad surf eller större datapotter än tidigare och att man även använder mobilsurf som komplement till fast uppkoppling.
Seniorer är den åldersgrupp som ökar sitt mobilsurfande mest vilket är en stor anledning till den höga accelerationen av mobilsurf. Den största ökningen står personer över 70 år för. De ökar med 117 procent, medan åldersgruppen 61 år till 70 år ökar med 105 procent. Yngre (18-30 år) surfar mest i Sverige, men skillnaden mellan dem och de äldre åldersgrupperna minskar för varje år. Det skiljer till exempel idag bara 20 procent i total surfmängd per person/månad mellan personer i åldersgruppen 18-30 år och personer 31-40 år.
– De yngre surfar fortfarande mest men för varje månad minskar gapet. De äldre börjar på allvar surfa ikapp den yngre generationen. En anledning till den kraftiga ökningen tror jag dels beror på att vi digitaliserat Sverige vilket tillgodoser svenskarna med en bra uppkoppling och dels att seniorerna som historiskt legat lite efter, nu genomgått samma beteendeförändring vi ser i hela landet och använder idag digitala produkter och tjänster allt mer.
Statistiken visar även att Norrland ökar sin mobilsurf mest. Samtliga län norr om Gävleborg ökar med över 100 procent och av de fem län som ökar mest ligger tre i Norrland: Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Värmland är det län som man surfar allra mest i Sverige. Den största ökningen sker på Gotland.
– Det är glädjande att den främsta ökningen sker just i nu Norrland eftersom vi har satsat kraftigt på att bygga ut nätet i norra Sverige. Vi är nu klara med vår nätutbyggnad och har under de senaste åren byggt ut nätet i norra Sverige med 140 procent och täcker idag 99,9 procent av befolkningen. Det finns idag tre operatörer som täcker 90 procent av Sveriges yta, säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor.

Så mycket ökar mobilsurfen i olika åldersgrupper
Över 70 år – 117%
61-70 år – 105%
51-60 år – 96%
41-50 år – 93%
31-40 år – 95%
18-30 år – 63%

Län som ökar mest
Gotland – 152%
Västernorrland – 135%
Norrbotten – 128%
Uppsala – 117%
Västerbotten – 116%

Län som surfar mest
Värmland
Uppsala
Örebro
Västernorrland
Jönköping

Comments are closed.