Annons

Projekt för full täckning i glesbygd

Förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden. Det är målet med nya projektet #fulltäckning som Luleå tekniska universitet ska koordinera.

05lule04
Luleå tekniska universitets forskare Jaap van de Beek och Karl Andersson.

– En inkludering av landsbygden är inte minst en fråga om demokrati, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.
Syftet med projektet Rural ICT Testbed #fulltäckning är att undersöka vilka möjligheter det finns för att åstadkomma förbättrad eller i bästa fall full internettäckning i glesbygd. Utgångspunkten är innovativ användning av modern trådlös teknik.
– Själva tekniken är egentligen inte den största flaskhalsen. Det är snarare operatörerna, infrastrukturen och affärsmodellerna, säger Jaap van de Beek, professor i signalbehandling vid Luleå tekniska universitet.
Forskarna har identifierat tre nyckelfaktorer för förbättrad täckning:
* Återanvändning av befintlig infrastruktur, till exempel tv-master.
* Om ingen befintlig infrastruktur finns, måste det offentliga träda in och investera i ny.
* Att operatörerna bättre delar på och samverkar kring infrastruktur.
Inom ramen för projektet ska tre utmaningar lösas: innanförskap, säkerhet och värdeökning.
– Även glesbygden ska ha 100 Mbit/s vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik. Bofasta och turister ska ha mobiltäckning överallt och turism, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation.
Under projekttiden ska två pilotstudier genomföras. Dels ett försök att optimera täckning med hjälp av redan befintlig teknik och dels en så kallad rural hotspot. En rural hotspot skulle till exempel kunna vara ett lantbruk till vilket det redan finns fiber indraget, men där lantbrukaren står utan täckning så fort hen lämnar gården.
– En lösning skulle då kunna vara någon form av roaming, att lantbrukaren på distans kan koppla upp sig mot sitt eget nät, säger Jaap van de Beek.
Johanna Lindberg är bredbandskoordinator på Region Norrbotten, en av projektets parter. Enligt henne är bra täckning en förutsättning för fungerande samhällstjänster och för att företag och människor ska kunna verka på landsbygden.
– Förhoppningsvis kan det här projektet bidra till skapandet av nya affärsmodeller och att befintlig teknik används på ett nytt sätt. Vi behöver enas kring att dela på tekniken och därmed dela på kostnaderna, säger Johanna Lindberg.
– Alla kommer troligen inte kunna få fiber, men en betydligt mer omfattande mobiltäckning än i dag.
Projektet Rural ICT Testbed #fulltäckning finansieras av Arctoslabs Scandinavia, Ericsson, Iteam Solutions, Akademi i norr, Lantbrukarnas riksförbund, Lunds universitet, North Net Connect, Regionförbundet Västerbotten, Region Norrbotten, Visita, Västerbottens läns landsting och Lennox PR, samt av Vinnova och deras program Utmaningsdriven innovation, steg 2. Projektet syftar till att studera möjligheter till förbättrad (full) täckning i glesbygder med innovativ användning av modern trådlös teknik och pågår i två år.
Luleå tekniska universitet koordinerar projektet och total budget är cirka 18 miljoner kronor.

Comments are closed.