Annons

PLM för att hantera Internet of Things

Internet of Things öppnar upp nya möjligheter för att ta emot och dela information. Men hur kontrollerar man och hanterar dessa stora mängder data? Chuck Cimalore, CTO och en av grundarna av Omnify Software, gör här en snabb genomgång.

03plm01

Enligt BI Intelligence, kommer enheter för Internet of Things att tredubblas fram till år 2020. För små och medelstora företag som kanske inte riktigt vet hur man ska implementera eller har resurser och kompetens att införa IoT-teknologi i utvecklingen av sina produkter kan denna förändring ses som en Tsunami av data och hela utvecklingsprocessen kan gå i stå.

BI Intelligence har också noterat företags som nyttjar IoT lösningar kommer att lyckas bra för att de kommer nyttja IoT lösningar för att minska framtagningskostnaden, öka produktiviteten och enklare kunna expandera till nya marknader.

Kort och lång sikt
Företag kommer nyttja de fördelar IoT ger både på kort och lång sikt.

Svårigheten för små och medelstora företag är hur man ska kunna navigera i alla dessa data för att hitta avvikelser på ett enkelt sätt. Med ett riktigt implementerat system kan företag nyttja kraften i alla data utan att drunkna i dem. Mjukvara för Product Lifecycle Management (PLM) hjälper företag att åstadkomma just det.

PLM erbjuder möjligheten att hämta viktig information om produkten genom att koppla all information om densamma till ett centralt arkiv inklusive data tillhörande utveckling och tillverkning. Denna information ligger även till grund för nya versioner.

PLM-teknologin gör det möjligt att kopplas samman flera avdelningar och även aktiva projektgrupper. Det förbättrar markant utvecklingsprocessen och gör att alla får tillgång till IoT data. IoT data som inhämtas från den faktiska produkten påverkar hela kedjan i framtagningsprocessen, allt ifrån utveckling, tillverkning, marknadsföring och eftermarknadsuppföljning.

Det kan dessutom göra skillnad för olika externa leverantörer som enkelt kan få information om olika justeringar för att optimera prestanda på produkten.

Försörjning
PLM-program hanterar även den alltmera komplexa frågan om försörjning av exempelvis elektronikkomponenter genom att direkt kunna koppla sig leverantörers hemsidor. Det ger möjlighet att direkt kunna förutse tillgång av komponenter tidigt i utvecklingsfasen som sparar både tid och pengar.

Produktplanerings-, konstruktions- och kvalitetsavdelningar kan lära sig via IoT-data att förbättra olika egenskaper som kunder använder sig av mest. IoT-data som hanteras av PLM-system gör det möjligt för tillverkare att kunna spåra och justera kraven på produkten baserad på nyttjandemönster och tillåta ändringar av produkten för förbättrad kvalité.

Dessa justeringar kan automatiskt rapporteras tillbaka till PLM-systemet som sedan via ett antal processer kan analyseras och godkännas. Dessutom går det att titta på PLM-data och processer via mobiltelefoner och läsplattor som gör det enkelt att granska data och godkänna ändringar utan fördröjningar, oberoende av var man befinner sig.

Tillverkare har kontinuerligt varit fokuserade på att förbättra kvalitet, prestanda, säkerhet och relationen med kunder. Emellertid har det nu bevisligen visat sig att konkurrensen är digital och det har påverkat allting från utveckling av produkter till tillverkning.

Här för att stanna
Det finns inget tvivel om IoT-trenden är här för att stanna. Dataflödet ökar mer än någonsin tidigare och från flera datakällor. Små och medelstora företag som implementerar PLM får möjlighet att ta tillvara stora datamängder och IoT så att man lättare kan utveckla bättre produkter, ligga före sina konkurrenter och överleva i denna tid av massivt informationsflöde.

Chuck Cimalore, CTO och en av grundarna av Omnify Software, är expert på webbaserade PLM lösningar för små och medelstora företag och har hjälpt många tillverkare att strömlinjeforma sin utveckling, öka utvecklingstakten och öka lönsamheten. Artikeln är översatt av GATEline, återförsäljare av Omnify PLM.

Comments are closed.