Annons

Plastkapslar tål strålning

Från Intersil kommer företagets tre första strålningshärdiga komponenter i plastkapsel. Komponenterna är avsedda för små satelliter och kommer att följas av många fler i samma serie.

09intersil04

De första tre komponenterna är ISL71026M, en 3,3 V CAN-transceiver, ISL71444M, en 40 V en quad-OP-förstärkare (RRIO) och ISL71001M, en 6 A spänningsregulator (POL). Komponenterna klarar hög strålning, trots ett mycket lägre pris än vanliga rymdklassade (Class V) produkter.
Komponenterna är testade med joniserad strålning i doser upp till 30 krad för SEE (single event effects). Det skall jämföras med >75 krad för konventionella strålningshärdade komponenter.
De nya plastkapslade komponenterna är i första hand avsedda för kostnadskänsliga små satelliter i låg bana (LEO) med upp till fem års livstid. Komponenterna passar också för bland annat höghöjdsavionik (>40 km) och medicinska utrustningar där strålning är ett problem.

Intersil är ett dotterföretag till Renesas.

One Response to “Plastkapslar tål strålning”

  1. De lär nog inte klara den neutronstrålning som uppstår vid solutbrott som når Jorden. Men bolaget kan säkert tjäna storkovan på denna lilla bluff.
    Neutronstrålning leder till skadade chip som alltså inte fungerar.