Annons

Nytt globalt lågspänningslaboratorium i Västerås

ABB investerar 90 miljoner kronor i ett nytt globalt lågspänningslaboratorium för divisionen Electrification Products i Västerås. Investeringen är en av de största infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år.

11abb09

ABB:s svenska enhet Control Products inom division Electrification Products har fått i uppdrag att bygga och driva ett globalt lågspänningslaboratorium för provning och certifiering av sina produkter.
Det nya labbet är en av de största infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år och en av de enskilt största infrastrukturinvesteringarna globalt inom affärsområdet. Investeringen är på ca. 90 miljoner kronor och det 1200 kvm stora labbet kommer vara klart i början av 2019.
– Tack vare denna investering kan vi dubbla kapaciteten för provning och därmed snabbare kunna få ut produkterna på marknaden och samtidigt ytterligare förbättra kvalitetssäkringen, säger Mats Peterson, enhetschef för Control Products i Västerås.
Huvudentreprenör är Aros Bygg & Förvaltning och ABB kommer leverera all elektrifiering till det nya labbet, inklusive transformatorer, ställverk och det övergripande styrsystemet 800xA. Byggnaden kommer även utrustas med solpaneler för vissa delar av kraftförsörjningen.
Det nya labbet kommer också kunna hantera flera parallella projekt samtidigt och även ABB-enheter i Tyskland och Frankrike kommer använda labbet för att testa sina produkter.

Comments are closed.