Annons

NOTE ingår samarbete inom medicinteknik

NOTE har tecknat avtal med CellMark AB kring tillverkning av en ny medicinteknisk produkt. Försäljningsvärdet bedöms uppgå till cirka 25 MSEK under 2018. Tillverkningen beräknas starta under första kvartalet.

Produkten, My+Care, är ett armband som genom artificiell intelligens analyserar och övervakar användarens hälsa. Genom att data samlas kan risker förutses, och närstående och vårdgivare informeras, därigenom kan många skador och olyckshändelser förebyggas.
– Vår satsning på medicinteknik är fortsatt framgångsrik, säger Per Ovrén, NOTEs vd och koncernchef. Här har vi ett bra exempel på helhetslösning, där vi genom att bidra med kompetens tidigt i processen kan stötta kunden så att produkten snabbare når marknaden.
– CellMark ser NOTE som en långsiktig partner för utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter, säger Niclas Möttus-Olsson, President CellMark Medical. De tar ett helhetsansvar för testning, sourcing och tillverkning av livräddande lösningar, vilket kompletterar CellMarks affärsmodell som en global plattform för entreprenörer inom medicinteknik.

Comments are closed.