Annons

Nordiskt pilotprogram inom blockchain

Tieto vill hjälpa sina kunder att se bortom den rådande hajpen och upptäcka de faktiska möjligheter som blockchain-teknologin erbjuder. Därför har man startat affärsenheten Blockchain Solutions, som i ett första skede inleder ett samarbete med Evernym för att lansera ett globalt nätverk för identitetshantering till kunder i Norden.

11tieto03

Företag i många olika branscher har upptäckt möjligheterna med blockchain, som analysföretaget Gartner nyligen utsåg till en av de 10 främsta strategiska teknologierna under 2017. Blockchain och lösningar för distribuerade så kallade ”ledgers” gör det möjligt för företag, offentliga verksamheter och enskilda individer att skapa trygga relationer och genomföra säkra transaktioner över Internet – utan inblandning av mellanhänder.
I ett första skede kommer Tietos nya affärsenhet Blockchain Solutions att fokusera på digitala identiteter, personlig information, digitalt ägarskap och de möjligheter inom supply chain management som erbjuds av Sovrin (Hyperledger Indy), Hyperledger Fabric och Ethereum.
– Blockchain har potential att bli en av 2000-talets viktigaste teknologier, säger Markus Hautala, Head of Blockchain Solutions på Tieto. Vi tror att det kommer att utvecklas till en viktig framgångsfaktor för våra kunder. Det är en teknologi som mycket väl kan komma att bli en viktig beståndsdel i ett mer jämlikt, inkluderande och smartare samhälle. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder ligger i framkant och inte bara tar till sig av teknologin utan också drar nytta av de möjligheter som den erbjuder.
Ett av de första stegen i Tietos satsning på blockchain är ett samarbete med Evernym, en ledande utvecklare av självständiga identitetslösningar. Tillsammans lanserar företagen nu ett Sovrin-pilotprogram i syfte att skapa ett globalt identitetsnätverk åt kunder i Norden. Målsättningen är att på kort tid validera teknologin i ett kommersiellt sammanhang och implementera lösningar som drar nytta av ett distribuerat identitetsnätverk.

Comments are closed.