Annons

Net Insights lösning hjälper BBC Sport

Net Insight meddelar att BBC Sport har implementerat bolagets lösning ScheduALL för planering av linjära och icke-linjära sändningsprogram. TV-bolaget ville ersätta sitt befintliga system med en lösning för att hantera olika uppgifter som används för programplanering.

Net Insight erbjöd BBC Sport en lösning som levde upp till och överträffade avdelningens behov, med webbaserade visualiseringar av tidsscheman som minskar behovet av manuellt distribuerade kalkylblad och andra tidskrävande aktiviteter.
– Att förse BBC Sport med våra lösningar och tjänster är ett gott tecken på vårt växande goda rykte bland världens största TV-bolag, säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. Vi hjälper våra kunder att förenkla arbetsflöden vilket gör att de kan hinna mer på kortare tid med färre resurser.
Net Insights programvara är branschledande inom resursplanering för media- och TV-bolag. Genom att påverka varje projekts operativa produktivitet och ekonomiska insyn, ger den en mängd funktioner som förenklar administrationen av lokaler, utrustning, tillgångsbibliotek, budgivning och betalning. ScheduALL har många tillämpningar tack vare dess konfigurerbara flexibilitet och anpassningsförmåga till specifika kundbehov.

Comments are closed.