Annons

Mobilt arbete ökar IT-investeringar

76% av Europas organisationer har ökat sina budgetar för IT- och teknik det senaste året. Investeringarna riktar sig främst mot teknik och säkerhet för att stödja fjärrarbetare. Cirka en fjärdedel (24%) av organisationerna med över 500 anställda tror att smarta glasögon-lösningar kommer bli implementerade i arbetet inom de kommande 12 månaderna.

Toshiba presenterar en undersökning som visar att 76 procent av europeiska företag kommer att öka sina IT- och teknikbudgetar det kommande året. Investeringarna i IT är direkt kopplade till andelen fjärrarbetare ett företag besitter, där företag med högre andel fjärrarbetare gör större investeringar i nya lösningar och tekniker.
Undersökningen, där över 1,000 beslutsfattare på mellan- till stora organisationer har svarat, visar att de viktigaste prioriteringarna för de ökade investeringarna är datasäkerhet (62 procent), molnbaserade lösningar (58 procent) och förbättrad produktivitet (54 procent). När siffrorna jämförs med en liknande undersökning som genomfördes av Toshiba 2016 så har datasäkerhet ökat i betydelse (tidigare 54 procent), likaså har investeringar i molnbaserade lösningar ökat, där 58 procent av organisationerna anser det vara en topp-prioriterting i dag jämfört 2016 då siffran var 52 procent.
Medan samtliga länder som deltog i undersökningen (Storbritannien, Frankrike, Spanien och Benelux-regionen) såg ökade investeringar på IT, visade Spanien upp den mest signifikanta förändringen, där hela 86 procent av organisationerna ser en ökad budget för IT och teknik de kommande 12 månaderna. Företag inom transport- och logistiksektorn har enligt undersökningen störst sannolikhet att öka sin budget (89 procent), medan endast 52 procent av myndigheter och organisationer inom den offentliga sektorn såg ökade utgifter på IT och Teknik.

Flexibelt
Det är fortsatt väldigt viktigt för organisationer i Europa att kunna erbjuda sina anställda flexibla sätt att arbeta. I undersökningen svarade 68 procent av de tillfrågade att minst en tiondel av sina anställda arbetar medan de reser eller inte befinner sig på en fast plats.
Det ökade flexibla arbetssättet är en drivande orsak bakom till de tre viktigaste prioriteringarna för investeringar inom datasäkerhet, molnbaserade-lösningar och förbättrad produktivitet. När man frågade om prioriteringar för att förbättra produktiviteten för den alltmer mobila arbetskraften, uppgav nästan hälften (47 procent) av respondenterna att en bättre medarbetarutbildning var kritisk medan 43 procent av respondenterna prioriterade en mer innovativ användning av digitala verktyg.

Fjärrarbete
För att förbättra anställdas produktivitet, oavsett var de jobbar ifrån, så är det ett distinkt skifte bland IT-lösningar som beslutsfattare förser sina organisationer med. För närvarande indikerar 61 procent av de tillfrågade att de tillhandahåller bärbara datorer för sina fjärrarbetare medan 55 procent av företagen erbjuder smartphones. Men på frågan om vilka enheter som kommer användas mest de närmaste tre åren, var smartphones jämsides med bärbara datorer (38 procent) och företagen visade också en aptit för nyare tekniker som Mobil Edge Computing-enheter (10 procent) och Thin/Zero Client-lösningar (9 procent).
Större företag med över 500 anställda leder vägen i införandet av Wearables på arbetsplatsen, där 24 procent förutspår att smarta glasögon-lösningar kommer att bli tillgängliga för anställda inom de närmsta 12 månaderna. Det är att jämföra med 16 procent bland mindre företag (100-499 anställda). 82 procent av alla tillfrågade förutspår att smarta glasögon kommer att användas på deras arbetsplatser inom de kommande tre åren.
På frågan vad som talar för att företagen ska börja använda sig av smarta glasögon svarar 40 procent ”införandet av 5G”. 59 procent av de som arbetar inom tillverkningssektorn anser också handsfree-funktioner kommer vara en stor fördel när man börjar erbjuda glasögon till sina anställda.
– Medan den teknik som finns tillgänglig för företagens anställda ständigt utvecklas är det väldigt intressant att se att de viktigaste utmaningarna som IT-beslutsfattare står inför varit relativt oförändrade jämfört med undersökningen 2016, säger Maki Yamashita, Vice President, B2B PC, Toshiba Europe. Organisationer fortsätter att balansera hur man bäst kan uppnå den perfekta blandningen av obegränsad mobil produktivitet, samtidigt som den ska skyddas av en robust och säker IT-infrastruktur. Nya lösningar som kommer in i företaget bidrar till att uppnå detta, men IT-team måste fokusera på de olika utmaningarna och fördelarna för sina enskilda sektorer när de bestämmer hur lösningarna ska fungera för sin verksamhet.

Comments are closed.