Annons

Millimetervågsswitch för 5G

02mwc50På MWC visar MACOM en ny switch i sin portfölj av komponenter för 5G. Den nya, ytmonterade switchkretsen MASW-011098 passar väl för 28, 37 och 39 GHz-banden.
02MACOM5g

MASW-011098 byggs i MACOMs patenterade AlGaAs-process. Som resultat av det uppnår man låga switchförluster, vilket förbättrar mottagarkänsligheten och minskar kravet på sändareffekt, och hög isolering, vilket tillåter högre effekt.
MACOM talar också om flexibla möjligheter till ”biasing” (i det här fallet strömförsörjning via koaxkabel).
Till grund för komponentfamiljen för 5G ligger MACOMs långa erfarenhet av aktiva antenner och MMIC för radarkonstruktioner med formning av antennlob.

Comments are closed.