Annons

Mikrotjänster i stället för appar

Det gamla sättet att bygga företagsappar på behöver ändras i takt med de snabbt ökade kraven på nätverken. AT&T tillhör dem som tror att mikrotjänster är framtiden för mjukvaruutveckling.

AT&T lanserar ett leverantörsprogram för mikrotjänster. Syftet är att påskynda ett nytt sätt att leverera affärsfunktioner, vilket möjliggör snabbare uppdateringar och uppgraderingar.
IBM ansluter till samarbetet kring design och utveckling av mikrotjänster.
AT&T strukturerar om sina över 2 200 appar till mikrotjänster
Mikrotjänster är en arkitektonisk lösning där företagsappar byggs upp av ett antal samverkande tjänster, eller ”block”. Varje ”block”, eller mikrotjänst, stöder en specifik affärsfunktion, till exempel mobila betalningar. Mikrotjänster gör det möjligt att uppdatera enbart ändringar och tillägg utan att hela appen behöver uppdateras hos användaren. Detta gör det möjligt för att erbjuda nya funktioner snabbare.

Comments are closed.