Annons

Linux värderat till 5 miljarder USD

Linux Foundation har nu och för första gången någonsin släppt en rapport som försöker mäta det samlade värdet av utvecklingskostnaderna i sina samarbetsprojekt. Rapporten har titeln "A $5 Billion Value; Estimating the Total Development Cost of Linux Foundation’s Collaborative Projects”. Här kan du ladda ned rapporten och se en video om Linux.

Linux Foundations samarbetsprojekt är oberoende finansierade mjukvaruprojekt som utnyttjar kraften i gemensam utveckling för att driva på innovationer inom branscher och ekosystem. Mer än 500 företag och tusentals utvecklare från hela världen bidrar i dessa öppna källkodsprojekt.

Några uppgifter från rapporten:
Det totala antalet källkodsrader som genererats i Linux Foundations samarbetsprojekt hittills är för närvarande 115.013.302.
Den uppskattade totala mängden arbete som skulle krävas för att återskapa den utveckling som skett i samarbetsprojekten så här långt är 41.192.25 manår.
Med andra ord skulle det ta 1356 utvecklare runt 30 år att återskapa den kodbas som tagits fram i utvecklingsprojekten och det totala ekonomiska värdet av arbetet beräknas vara över 5 miljarder dollar.

”Vi tror att när folk har verktygen och förtroendet att samarbeta i stor skala kan nästan alla problem lösas. I själva verket löses de mest komplexa tekniska utmaningarna som vi står inför i vår tid genom samarbete och det vi kallar Distributed Genius. Distribuerad Genius är när tusentals människor från alla hörn av världen bidrar med genialitet och de unika erfarenheter de har”, skriver Linux Foundation.

Här kan du kan läsa rapporten: A $5 Billion Value; Estimating the Total Development Cost of Linux Foundation’s Collaborative Projects.

Länk till en promotionvideo på YouTube.

Comments are closed.