Annons

Kurs om säkerhetskritiska system

Den 15 maj håller Nohau Solutions AB en kurs om säkerhetskritiska system, IEC 61508: Introduction to Functional Safety. Målet med kursen är att skapa förståelse för de utmaningar som är förknippade med att utveckla säkerhetskritiska system enligt IEC 61508.

Målet med kursen är  att ge en bra grund för att bedöma utmaningen av att initiera och genomföra projekt associerade med funktionell säkerhet i den egna organisationen. Kursen innehåller följande moment:
Funktionssäkerhet och standarder
Beskrivning av viktig terminologi och definitioner
Introduktion till IEC 61508
Beskrivning av den övergripande säkerhetslivscykeln
Förvaltning av funktionell säkerhetsbedömning
Funktionssäkerhet
Beskrivning av IEC 61508-2 (System/Hårdvara)
Beskrivning av IEC 61508-3 (Programvara)
Kursen hålls i Göteborg och sista anmälningsdag är17 april

Comments are closed.