Annons

Kunskapsplattform för industriell digitalisering

Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter, öka ungdomars intresse för teknik och erbjuda kompetenshöjning för industrin. Göteborgs Tekniska College projektleder bygget av en fabrik i miniformat på Lindholmen i Göteborg. Som industriell partner bidrar Prevas med teknisk expertis och handledning av studentarbeten.

09prevas01
Tommy Andersson visar AutArch, ett Prevas-system för insamling, analys och presentation av produktionsdata.

Smarta fabriker är en plattform för samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet. Cirka 80 studenter från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasieskola har sedan januari 2017 varit involverade i arbetet.
– Studenterna har till exempel byggt upp en digital kopia av fabriken, de har arbetat med smarta arbetssätt, förstärkt verklighet och hållbar produktion, säger Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College, som är projektledare för satsningen. Projektet är ett utmärkt exempel på hur utbildningssystem och näringsliv kan samverka.
Det övergripande målet med Smarta fabriker är att sprida kunskap om digitalisering och att förmedla en positiv bild av yrken inom industrin. Prevas är en av cirka 50 industriella partners som levererar kompetens, tekniska system och komponenter till projektet.
– Tillsammans med Göteborgs Tekniska College har vi utvecklat och installerat fabrikens order- och planeringssystem, säger Lars Sandberg, säljansvarig för Prevas industrisystem i Västsverige. Installationen är baserad på Prevas produktionsplattform eLIPS, som används av våra stora industrikunder.
Utbildningsdimensionen av projektet är central för Prevas, som bland annat har tillhandahållit handledare för studentarbeten inom underhållssystem. Dessutom används projektet Smarta fabriker för intern kompetensutveckling och marknadsföring av Prevas som arbetsplats.
– Genom att engagera oss i Smarta fabriker visar vi presumtiva medarbetare vad vi gör och vad vi står för, säger Lars Sandberg. Samtidigt ger projektet unika möjligheter att på ett professionellt sätt samverka med såväl studenter som kunder och samarbetspartner i regionen.
Den 24 augusti arrangerade Prevas en intern utbildningsdag och minimässa i den färdiga fabriken som har byggts upp på Lindholmen i Göteborg. Johan Bengtsson och Adrian Bentland från Göteborgs Tekniska College hälsade välkommen och visade fabriksmiljön. Ett antal profilprojekt inom Prevas olika kompetensområden visades upp, vilket gav deltagarna tillfälle att lära av varandra och även knyta kontakter med kollegor på andra kontor.

Comments are closed.