Annons

IoT-plattform till nytt forskningsprojekt

Schneider Electric skall leverera sin IoT-plattform EcoStruxure Buildings Operation till KTH-projektet Live-In Lab – en testbädd med ett antal lägenheter som verkar som ett laboratorium för aktuella och framtida forskningsprojekt.

12schneider05

Labbet är inhyst i ett nytt studentboende för cirka 300 studenter på KTH Campus, som har byggts och ägs av Einar Mattsson-koncernen. Syftet med projektet är att öka innovationstakten inom bygg- och fastighetssektorerna där plattformen kommer att agera som IoT-hub för lägenheterna och andra fastigheter som kommer att knytas till projektet.
KTH Live-In Lab är ett forskningsprojekt för ökad innovationstakt inom bygg- och fastighetssektorerna. Testbädden är en bygglovsbefriad innovationsmiljö på 300 kvadratmeter, 150 kvadratmeter bostäder och 150 kvadratmeter tekniskt utrymme, som inryms i en av tre byggnader, med totalt 300 studentlägenheter. Byggnaderna värms upp av flera olika samverkande system som bergvärme, solceller och värmeåtervinning ur svart- och gråvatten.
Alla installationer övervakas, optimeras och kan påverkas av både fastighetsägare, partners och de boende. Samtliga tekniska system är öppna för inkoppling av ytterligare innovationer i syfte att undersöka hur olika tekniker och metoder fungerar i verkligheten. Eftersom lägenheterna är bygglovsbefriade möjliggör miljön tester av nya produkter och tjänster som inte är möjliga att testa i vanlig bebyggelse.
– Syftet med KTH Live-In Lab är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och marknadsintroducering av nya produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorn, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab. En betydelsefull del av slutresultatet ligger i den stora mängd data som projektet genererar. Därför är vi glada över att samarbeta med Schneider Electric.
Schneider Electric bidrar till KTH Live-In Lab med sin IoT-plattform EcoStruxure Building Operations, som agerar som byggnadens IoT-hub och möjliggör integration och datautbyte. EcoStruxure stödjer både analys av Big Data liksom integration med andra IT-system i molnet.
Den nya IoT-plattformen ska sjösättas under våren 2018. Forskningsprojektet kommer att pågå i minst tio år och lägenheterna kommer att vara belägna på KTH Campus Vallhallavägen i Stockholm.

Comments are closed.