Annons

 
 
Produktdatabasen_Vänsterknapp2_141103
eeTimes europe
Statliga Imego får ny ägare Utskrift E-post
Skrivet av Gunnar Lilliesköld   
2009-01-05
Ett avtal har undertecknat vilket innebär att det statligt helägda forskningsinstitutet Imego säljs till Swedish ICT. Swedish ICT består idag av Acreo, Imego-institutet, Interaktiva Institutet, Santa Anna, SICS och Viktoria-institutet.

Försäljningen av Imego, den 18 december är ett led i regeringens strävan att främja industriforskningen genom en sammanslagning av landets institut.
Målet är att de svenska industriforskningsinstituten skall bli mer konkurrenskraftiga och bättre rustade för att stärka näringslivet, bland annat genom ökad samverkan med universitet och högskolor. Imegos nya ägare Swedish ICT är en av fyra nya bolagsgrupper inom Ireco Holding AB.
– Vi är övertygade om att denna omstrukturering kommer att stärka institutens möjligheter att möta näringslivets behov av forskning och utveckling på ett mer effektivt och flexibelt sätt, kommenterar Hans Hentzell, VD och koncernchef på Swedish ICT.
– En nationell kraftsamling under Swedish ICTs ägarskap ger oss betydligt större möjlighet till ett fördjupat samarbete mellan de olika instituten inom koncernen, menar Bill Brox, VD på Imego-institutet. Detta ger potential till deltagande i större gemensamma projekt av både nationell och internationell karaktär, till exempel med inriktning på fordonsindustrin eller informations- och kommunikationsteknologi. Imegos nära anknytning till Chalmers ger också en värdefull möjlighet till hantering av större industriuppdrag samt starkare samverkan med Chalmers forskningsavdelning.
Swedish ICT består idag av Acreo, Imego-institutet, Interaktiva Institutet, Santa Anna, SICS och Viktoria-institutet. Dessa aktörer verkar främst inom informations- och kommunikationsteknologi, mikro- och nanoteknologi samt sensorteknik med fokus på fordonsindustrin.
Imego bedriver forsknings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. Kärnan i verksamheten är tillämpad forskning och produktutveckling inom mikro- och nanoteknologi med sensorsystem i fokus.
Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar

busy
 
< Föregående   Nästa >