Annons

IAR växer

IAR Systems Group ökar omsättningen för helåret 2017 till 345 miljoner kronor (328,4) och rörelseresultatet till 107,4 miljoner kronor (96,5). Men resultatet för fjärde kvartalet (19,7 miljoner kronor) fick aktien att falla med nio procent, innan den under onsdagseftermiddagen återhämtade sig igen.

IAR Systems visar en omsättningstillväxt från 2016 till 2017 på fem procent och en nioprocentig ökning av rörelseresultatet. Det innebär att rörelsemarginalen nu är uppe i 31,1 procent på helårsbasis.
Under året har IAR Systems kompletterat produktportföljen med datasäkerhet genom ett delägande i SecureThingz. Företaget har också fullt stöd för Amazon Web Services nya IoT-operativsystem Amazon FreeRTOS. Dessutom har bolaget utökat kreditutrymmet med ytterligare 200 MSEK.

Comments are closed.