Annons

Höjdmätare för drönare och mobiler

Från Omron kommer två nya barometriska trycksensorer i MEMS-teknik. Sensorerna är framtagna för att mäta höjd och tryck i drönare, smarta telefoner, stegmätare och andra mobila system. Komponenterna kan mäta höjdskillnader ner till 2 m.

08omron01

Trycksensorerna 2SMPB-02B och 2SMPB-02E är vidareutvecklingar från företagets blodtryckssensorer och har konstruerats för att klara höjd- och tryckmätningar i batteridrivna mobila system. Kapslarna är bara 2.0 x 2.5 x 0.85 mm stora.
Sensorernas noggrannhet är mycket hög, beroende på den inbyggda lågbrusiga 24-bits A/D-omvandlaren. Individuella kalibreringsparametrar lagras i ett inbyggt OTP-minne och en integrerad temperatursensor ser till att mätningarna är stabila över ett brett område. Extern kommunikation görs via de inbyggda I2C- och SPI-gränssnitten. Komponenterna går automatiskt till power-down-läge mellan mätningarna för att spara energi.
Komponenterna är tillverkade i keramik, med metallock och har därför inga problem med parameterförändringar under produktionen.
Bägge sensorerna är konfigurerade för att mäta lufttryck mellan 30 kPa och 110 kPa, alltså trycket från marknivå upp till ungefär 9 000 m. Det maximala trycket är 800 kPa och sensorerna klarar temperaturer mellan -40 °C och +85 °C utan risk för kondensation eller isbildning.
2SMPB-02E har en noggrannhet ner till ±50 Pa, medan 2SMPB-ligger på ±100Pa.

Comments are closed.