Annons

Hantera felströmmar med varierande frekvens

Eaton har utvecklat jordfelsbrytare av typ F för bättre skydd av personal och system i enlighet med IEC 62423

01eaton02

Eaton har utökat sin produktportfölj av normmaterial med en jordfelsbrytare av typ F. Den är framtagen för användning i applikationer med frekvensstyrning såsom tvättmaskiner och värmepumpar. Den möjliggör för elektriker och anläggningsägare att öka tillförlitligheten i systemet och samtidigt säkerställa en hög säkerhetsnivå för användaren.
Senaste utgåvan av standarden IEC 62423 innehåller numera jordfelsbrytare typ F. Detta har resulterat i att rekommendationer för anläggningar med frekvensomformare har ändrats. I denna typ av applikation kan felströmmar med andra frekvenser uppstå som konventionella jordfelsbrytare (typ A) inte klarar av att hantera.
Jordfelsbrytare av typ F ger inte bara ett säkert och pålitligt skydd mot AC-felströmmar och pulserande DC-felströmmar som typ A, men hanterar också felströmmar med varierande frekvens upp till 1 kHz i enlighet med standarden IEC 62423. Denna typ av varierad frekvens uppkommer vid användande av frekvensomformare. Jordfelsbrytare av typ F klarar rena DC-felströmmar upp till 10 mA, har en kort fördröjning innan den löses ut och särskiljer sig från andra enheter tack vare sin höga tålighet mot spänningstoppar/transienter: detta ger färre felaktiga frånslag och en högre grad av säkerhet. De finns i tvåpoliga och fyrpoliga versioner för märkströmmar, 25 till 100 A, och för olika felströmmar, 30 mA, 100 mA och 300 mA.

Comments are closed.