Annons

Gör furu lika hårt som ek

En unik träsvets, den första i Sverige som sammanfogar trä utan lim eller andra tillsatser, har köpts in av Luleå tekniska universitet. Forskare ska med hjälp av vibrationssvetsmaskinen göra gran och tall lika hårda som ek – vilket passar utmärkt för svensk skogs- och träindustri.

09lule01
Mojgan Vaziri, forskare i träteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Tekniken med träsvetsen kan användas för att modifiera en träyta, exempelvis öka dess hårdhet eller förmåga att tåla vatten. Studier visar att furu kan bearbetas till att bli dubbelt så hårt, lika hårt som ek, säger Mojgan Vaziri, forskare i träteknik vid Luleå tekniska universitet.
Träsvetsning är en process som sammanfogar trä utan användning av lim eller andra tillsatser. Friktionsvärme skapas genom att låta de träytor som ska sammanfogas snabbt vibrera mot varandra under tryck. Det resulterar i att träets celler deformeras och det sker kemiska förändringar. Mellan träytorna uppstår ett bindningsmaterial som fungerar som ett lim. Just sammanfogning och ythårdgörning av gran och tall förväntas ha stor potential för industriella tillämpningar.
– Där stora mängder lim förbrukas, exempelvis vid fingerskarvning, kan kostnaderna minskas med träsvetsning, dessutom blir det betydligt mer miljövänligt. När det gäller ythårdgörning så kan mjuka träslag som gran och tall konkurrera med hårda träslag som bok och ek i applikationer som till exempel golv och bänkskivor.
Träteknik vid Luleå tekniska universitet har en ledande position när det gäller forskning kring träsvetsning. Det pågår sedan ett antal år ett internationellt samarbete med Universitet i Bern och National School of Wood Science and Timber Engineering i Frankrike, där man tidigare haft tillgång till svetsutrustning för trä. Dessa samarbetspartners har dock haft fokus på lövträslag, som har en liten industriell betydelse för Sverige. Nu vill forskarna vid Luleå tekniska universitet överföra dessa erfarenheter på svenska träslag som gran och tall och siktar på att bli en av de ledande forskargrupperna i världen inom området träsvetsning och ytmodifiering av trä.
– Vi ska vara en attraktiv partner i internationella forskningsprojekt, men också en naturlig partner för svensk träindustri vid en framtida industriell implementering av tekniken, säger Dick Sandberg, ämnesföreträdare i träteknik vid Luleå tekniska universitet.

Comments are closed.