Annons

Enea köper Qosmos

Enea har tecknat avtal om att förvärva Qosmos, ett onoterat företag med ledande positioner inom IP-trafikklassificering och network intelligence. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 52,7 MEUR och kommer att finansieras genom kassa och banklån. Qosmos har sitt huvudkontor i Paris och beräknas generera en omsättning på cirka 14,2 MEUR år 2016.

Affären förutsätter godkännande från franska myndigheter och beräknas vara slutförd i början av december 2016.

– Förvärvet ger en betydande och attraktiv breddning av vår portfölj, säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea. Kombinationen av våra företag kommer att gynna den gemensamma kundbasen, öppna upp nya marknadssegment och öka Eneas tillväxt framöver, samtidigt som vi bibehåller en god vinstmarginal.

Qosmos är en leverantör av Network Intelligence-mjukvara baserad på Deep Packet Inspection (”DPI”) och har en dominerande andel av sin marknad. Företagets mjukvara tillhandahåller detaljerad trafikinformation i realtid, som är en kritisk komponent inom mobil trafikhantering, it-säkerhet och nätverksanalys. Mer än 100 telekomnätverk över hela världen använder lösningar som tillhandahålls av Qosmos.

Network Intelligence och klassificering av IP-trafik kommer också att spela en central roll i nästa generations virtualiserade nätverksnoder och funktioner. Qosmos har till exempel framgångsrikt visat hur operatörer kan utnyttja klassificering av trafikinformation för att i realtid automatiskt sätta upp vilka tjänstekombinationer som helst i en öppen, virtualiserad arkitektur.

Tillsammans bygger Enea och Qosmos ett starkare program inom området mjukvarudefinierade nätverk och virtualisering av nätverksfunktioner. Qosmos grundades år 2000 och har idag 90 anställda. Huvudkontoret ligger i Paris och företaget har regionala kontor i Silicon Valley och Singapore.

Comments are closed.