Annons

Effektmoduler klarar 30 och 33 A

Från Renesas Electronics kommer två nya, helt inkapslade digitala DC/DC-effektmoduler med PMBus som ger den högsta effekttätheten och verkningsgraden i sin klass.

01rene05

Den dubbla ISL8274M matas från en 5 V eller 12 V spänningsskena och har två 30 A utgångar och upp till 95,5 % toppverkningsgrad, allt inrymt på en 18 x 23 mm² stor kretskortsyta. Den enkla ZL9024M arbetar med 3,3 V och ger upp till 33 A inom kortytan 17 x 19 mm². De är avsedda för POL-omvandling (point-of-load) för de avancerade FPGA-, DSP-, ASIC- och minneskretsar som används i servrar och utrustning för telekom, datakom, optiska nätverk och lagring. Båda kretsarna utgör lättanvända effektmoduler som är konfigurerbara över PMBus och som innehåller en styrkrets, MOSFET:ar, induktorer samt passiva komponenter, allt inrymt i en modul som ökar den tillgängliga kretskortsytan och minskar komponentlistan.
De digitala effektmodulerna drar nytta av Renesas patenterade styrarkitektur ChargeMode, som ger mycket hög verkningsgrad – bättre än 90 % i de flesta fall. Modulerna har också ett endast en klockcykel långt transientsvar på de stegvisa ändringar av belastningen som är vanliga med FPGA- och DSP-kretsar som bearbetar data skurvis.
Deras uppbyggnad, som inte kräver någon kompensering, gör att modulerna förblir stabila även om utgångskondensatorns värde förändras p g a. temperatur, variationer eller åldrande. Att det inte krävs något kompenseringsnätverk med diskreta komponenter sparar också in utrymme på kretskortet och minskar komponentkostnaderna.
ISL8274M stöder inspänningar från 4,5 V till 14 V, medan ZL9024M klarar inspänningar från 2,75 V till 4 V. Båda modulerna har justerbara utspänningar ända ned till 0,6 V.
De helt inkapslade modulerna använder Renesas egenutvecklade HDA-kapsel (High Density Array), som ger mycket bra elektriska och termiska egenskaper tack vare ett enskikts, ledande substrat som minskar beninduktansen och leder bort värme framför allt genom systemkortet. HDA-kapselns monteringsram av koppar gör att modulerna kan arbeta med full belastning över ett brett temperaturområde utan behov av luftströmmar eller kylare. ISL8274M och ZL9024M har också ett antal skyddsfunktioner som garanterar säker drift under onormala driftförhållanden, vilket ytterligare bidrar till deras tålighet och tillförlitlighet.

Comments are closed.