Annons

Effektiv eldrivning av kryssningsfartyg

ABB ska leverera ett komplett elektriskt kraft- och framdrivningssystem för Virgin Voyages nya fartygsflotta. Det första fartyget från Virgin Voyages, som ska levereras 2020, blir det första i en serie på tre.

Vart och ett av fartygen på 110 000 bruttoregisterton kommer att drivas med ABB:s Azipod, ett styrbart framdrivningssystem utan växlar där den eldrivna motorn är placerad i en kapsel under vatten på skrovets utsida. Azipod har blivit industristandard inom kryssningssegmentet med beprövad förmåga att minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent jämfört med traditionella framdrivningssystem med remdrift.
– Att göra Virgin Voyages miljömässigt hållbara står i centrum för vår vision och vi är mycket nöjda över att ABB:s Azipod-system hjälper oss att nå detta mål, säger Stuart Hawkins, Senior Vice President, Marine & Technical Operations på Virgin Voyages.
Två Azipod XO-enheter med en sammantagen framdrivningskapacitet på 32 MW (43 000 hästkrafter) kommer att driva vart och ett av de tre fartygen. Varje fartyg förses med ABB:s kompletta elektriska kraftkoncept – en lösning som innefattar elgeneratorer, huvudelcentral, distributionstransformatorer och ett fjärrstyrsystem för manövrering av Azipod-enheterna från bryggan.
I linje med ABB:s strategi ”Electric. Digital. Connected.” som förutser sjöfartens digitala och uppkopplade framtid kommer dessa fartyg att ha möjlighet att koppla upp sig till ABB Abilitys infrastruktur med Collaborative Operations Centers. Detta nätverk använder fjärrstyrningsutrustning för övervakning och dataanalyser som möjliggör förebyggande underhåll, planerade insatser och till och med teknisk fjärrsupport.
Fyrtaktsmotorerna som driver el-aggregatet – fyra per fartyg – kommer att vara utrustade med ABB: s TPL-C turboladdare, konstruerade för att hantera krävande operationer och konsekvent utvalda för stora kryssningsfartyg för deras tillförlitlighet och effektivitet.
Fartygen blir 278 meter långa och 38 meter breda och kommer att rymma över 2 700 passagerare och en besättning om 1 150 man. Alla tre fartygen byggs på det italienska skeppsvarvet Fincantieri i Genua i Italien. De båda andra fartygen ska levereras 2021 respektive 2022.
Genom att placera framdrivningssystemet Azipod utanpå skrovet frigörs mer utrymme för hytter. Tack vare minimalt buller och vibrationer förbättrar Azipod också komforten för passagerare och besättning. Enheternas kapacitet att vridas i alla riktningar ökar kryssningsfartygens tillträde till hamnar utan bogserhjälp. Azipod finns nu i versioner från 1,5 MW till 22 MW.

Comments are closed.