Annons

E Siplace följs av E DEK

Nästa steg efter utrullningen av E-versionen av SIPLACE pick-and-place-maskin är E-versionen av DEK.
03edek

ASM kommer att på SMT Hybride & Packaging 2017 visa upp en DEK printerplattform i version E. Precis som i fallet E av SIPLACEhandlar det om en maskin för medelsnabb produktion med stor produktionsmix och prototyptillverkning, med snabba cykeltider på 7,5 procent inklusive print och en noggrannhet av ±12,5 µm vid 6 sigma.
ASMs distributörer kommer att erbjuda E-versionens SIPLACE och DEK i kombination som en produktionslina. De två maskinerna kan ha en gemensam monitor vilket kan vara en fördel då båda används tillsammans.

Tidigare har ASM med E-versionen av SIPLACE huvudsaklingen vänt sig till nya kunder. Nu, efter nio månader på marknaden, har beställningar av denna kommit från 32 länder. Cirka 90 procent av kunderna är nya kunder som man med tidigare maskiner inte kunde nå.

Comments are closed.