Annons

Därför drivs framtidens sjukvård av data

Sjukvårdsorganisationer står inför en aldrig tidigare skådad efterfrågan på högkvalitativa, prisvärda kliniska tjänster. Denna efterfrågan drivs av den åldrande befolkningen, snabba framsteg inom medicinsk teknik och farmakologi, samt en bättre informerad befolkning som är villiga att stå upp för sin rätt.

05netapp01

NetApp har arbetat med ett litet ekosystem av utvecklare inom specialiserad programvara och tillämpningar, migrations- och transformationskonsulter och erfarna infrastrukturpartners. Företaget har utvecklat sex färdigpaketerade datacenterlösningar. Dessa kan nyttjas och hanteras av antingen vårdorganisationen eller en tjänsteleverantör i form av ett privat molnerbjudande.
Ett typiskt sjukhus med runt 600 sängplatser har mellan 350 och 600 fristående kliniska tillämpningar och databaser som inte är tillgängliga via intranätet. Många av dessa används inte ens längre. Det är ofta som dessa varken hanteras eller säkerhetskopieras centralt vilket kan ge upphov till risker både vad det gäller säkerhet och för verksamheten. Genom att konsolidera data och bryta anslutningen till tillämpningen kan sjukvårdsorganisationer göra data tillgängligt med andra avdelningar och samtidigt minska kostnaderna för återkommande underhåll av hårdvara och på det viset leverera snabb ROI.
Tilliten till tillämpningar och behovet av tillgång till alla kliniska data 24/7 belastar infrastrukturhanteringen i en allt större utsträckning. I ett försök att hantera detta finns en mängd olika lösningar, både proprietära och öppna, på alla sjukhus. Genom att införa en oberoende klinisk förvaringslösning som sömlöst lagrar, säkrar och hanterar dessa kritiska funktioner minimeras riskerna och betydande kostnadsminskningar kan återkommande levereras till organisationen.
Vägen mot delning av viktig patientcentrerad information med externa organisationer fortsätter med oförminskad kraft. Denna delning gör det möjligt för vårdorganisationerna att säkerställa integration av socialvårdstjänster och förbättra primärvården. Vi underlättar delningen av dessa data genom att skapa en konsoliderad lagringsplattform, som värd för det oberoende kliniska datalagringen som indexerar all strukturerad och ostrukturerad data med patienten i centrum. Detta gör det möjligt att dela data både internt och externt till behöriga användare.
Det stora utbudet av kliniska tillämpningar skapar en markant risk för säkerhetsintrång. Därför kräver framväxten av många ransomware-typer av hot, som många vårdorganisationer drabbats av, ett robust svar. Detta kan snabbt uppnås genom införandet av centraliserad och skyddad oberoende lagring av kliniska data. De ekonomiska påföljder som åläggs nationellt för bristande efterlevnad av lagstadgade krav är betydande och blir vanligare.
Många sjukvårdsorganisationer har redan påbörjat arbete med att skapa leverantörsneutral lagring av PACS-bilder för att göra det möjligt att visa dessa via flera olika leverantörers tillämpningar för radiologi. Att migrera bilderna från proprietära leverantörslösningar till den neutrala lagringslösningen är en extremt långsam process. Men även när det arbetet väl är utfört så finns problemet med datasilos fortfarande kvar. Bilderna kan endast visas av de som arbetar på radiologiavdelningen och inte delas inom organisationen eller externt. Genom att införa ett oberoende kliniskt system lagras, hanteras, säkras och underhålls bilderna i samma miljö som alla andra viktiga kliniska data. Denna konsolidering sänker löpande kostnader och ger den kliniska nyttan av att ha en holistisk syn på patienten för att hjälpa beslutsfattandet.
Att utnyttja snabbt framväxande tekniker från tredje part som möjliggör att bilder kan presenteras på en rad olika enheter, från iOS- eller Android-mobiltelefoner till surfplattor och datorer, har en betydande inverkan på den medicinska personalens möjligheter att visa högupplösta 3D-bilder relaterade till patienten. Dessa kan visas antingen vid sängen, i operationssalen, olycks- och akutmottagningstjänster, läkarmottagning eller i patientens hem. Tidigare krävdes mycket dyra, fristående, proprietära tittare för att titta på bilderna, men det är inte längre fallet. Potentialen för diagnostiska tjänster 24/7 kan skapa betydande kostnadsbesparingar för vårdorganisationer. Detta kan bara ske med införandet av ett oberoende kliniskt lärlingssystem med en 24/7-tillgänglighetsgaranti.

Comments are closed.