Annons

Bredbandig effektprob för oscilloskop

Oscilloskop från Rohde & Schwarz får nu möjlighet att analysera effekt. Med tillägg av en bredbandig differentialprob, RT-ZD10, passar lösningen väl för att analysera switchade nätaggregat med hög frekvens.

Utvecklare kan använda optionerna R&S RTO-K31 eller R&S RTM-K31 för att automatisk utföra alla kvalitetsanalyser och dokumentera resultaten i formaten rtf eller pdf. Det kan handla om mätningar av kvaliteten på nätspänningen, säkert arbetsområde (SOA, Safe Operating Area) hos switchtransistorn liksom amplitud hos utgångsripplet och dess spektrum.
En hjälpreda (”wizard”) hjälper användaren att gå igenom mätstegen och visar scheman som illustrerar var man skall ansluta strömprobar och andra probar mot mätobjektet.
Fixturen R&S RT-ZF20, ger automatisk korrektion av fördröjning (”deskew”) mellan signalerna från ström- respektive spänningsprob.
Den nya aktiva, bredbandiga differentialproben R&S RT-ZD10 är speciellt lämpad att använda tillsammans med oscilloskopen R&S RTO eller R&S RTM vid mätningar på switchade nätaggregat med höga switchfrekvenser. Rippel på nätaggregatens utgång kan väl karakteriseras och små spänningar eller strömmar kan karakteriseras med hög precision. Probens bandbredd är 1 GHz och den tål 70 V DC eller 46 V AC. Kompensering för common mode (likfasiga spänningar på ingångarna) och differentiell offset kan ställas in separat, oberoende av varandra.

 

Comments are closed.