Annons

Bränsleceller för tyska fordonsindustrin

Svenska PowerCell Sweden AB har fått en avsiktsförklaring från tyska ministeriet för transport och digital infrastruktur, tillsammans med ett konsortium bestående av bland andra BMW, Daimler, Ford och Volkswagen. Företagen skall samarbeta om en gemensam plattform för bränslecellsstackar, där PowerCell utvecklar bränslecellsstacken.

06powercell01

Tanken är att utveckla och industrialisera bränslecellsteknologi i det gemensamma AutoStack-Industrie-Project (ASI). Projektet är planerat att genomföras i två steg, där det första steget tar 29 månader och har en budget på 36 miljoner Euro. Powercells del av budgeten är ca 5,3 miljoner Euro.
Tyskland har allokerat stora resurser för utvecklingen av bränslecells- och vätgasteknik. Det nationella programmet för vätgas- och bränslecellsteknik (NIP) har nyligen gått in i sitt andra steg. Under perioden 2016 – 2019 kommer Tyskland att ha investerat 250 miljoner Euro i området.
Powercell kommer tillsammans med tyska fordonstillverkare och Centrum för sol- och vätgasforskning (ZXW) att ta fram en standardiserad europeisk plattform för bränslecellstackar. Plattformen kan användas i olika fordon och fordonsplattformar för att ge skalfördelar och reducera investeringskostnaderna för de olika företagen.
Plattformsstrategin kan ge stora konkurrensfördelar för de ingående företagen. De får möjlighet att snabbare ta fram kostnadseffektiva lösningar till marknaden.
– Vi ser ett stort strategiskt värde i utvecklingsprojektet, säger Per Wassén, CEO för PowerCell Sweden AB. Att PowerCell valdes som utvecklingspartner visar också hur långt vi har kommit på området. ASI är en förlängning av det tidigare AutoStack Core-projektet, som bränslecellstacken PowerCell 83 är baserad på. Redan i det projektet lyckades vi bevisa att vår teknologi och vårt kunnande är i toppklass.

Comments are closed.