Annons

Bil av biokompositer

Nya möjligheter för bilindustrin att använda förnybara biobaserade material samt textila material baserade på naturfibrer. Det presenteras under en workshop på Högskolan i Borås i samarbete med lättviktsarenan LIGHTer den 3 februari 2016. I samband med detta visas en konceptbil, Biofore, som till stor del är tillverkad av biokompositer.

 

Under workshopen "Biomaterial och naturfibrer – nya material för bilindustrin" den 3 februari samlas representanter för bilindustrin, bilindustrins leverantörer, universitet och institut samt företag och aktörer med intresse för nya biobaserade material. Workshopen arrangeras av LIGHTer i samarbete med Högskolan i Borås. LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena med syfte att skapa konkurrenskraft åt svensk industri. LIGHTer driver det strategiska innovationsområdet Lättvikt med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Bland föreläsarna vid workshoppen finns representanter från bl a Volvo Cars, forskningsinstituten Swerea och Innventia, samt flera företag som utvecklar biobaserade kompositmaterial.

Konceptbilen Biofore är en så kallad konceptbil och har ett chassi och en interiör som består av biokompositer. Den är konstruerad och tillverkad vid högskolan Helsinki Metropolia University of Applied Sciences i Helsingfors, Finland och företaget UPM som är ett multinationellt finländskt företag med verksamhet inom bio- och skogsindustrin.

– Vi hoppas att visningen av konceptbilen ska väcka intresse för den utveckling och forskning som är på gång inom detta område, säger Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi vid högskolan. Det gäller både vid Högskolan i Borås, men även vid andra forskargrupper i Sverige.

Polymerforskargruppen vid Högskolan i Borås har sedan 2003 utvecklat nya biobaserade kompositmaterial och forskningen inom området är högst relevant för utvecklingen av nya material för bilindustrin.

– Vi vill med hjälp av denna workshop medverka till att dessa material kommer i bruk mera inom bilindustrin. Exempel på naturfibrer är t ex lin, jute och hampa, cellulosabaserade fibrer som viskos, samt kolfibrer baserade på lignin.

Comments are closed.