Annons

Bättre underlag för stamnät

Sveriges stamnät för el är föråldrat och nätet ställs inför stora utmaningar när den förnybara elproduktionen ökar. Därför ger regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram riktlinjer för samhällsekonomiska analyser inför byggandet av nya stamnätsledningar.

Det svenska stamnätet för el behöver byggas ut och förnyas eftersom stora delar av stamnätet är mycket gammalt. Dessutom ställs det nya krav på stamnätet genom den stora utbyggnaden av förnybar elproduktion, framförallt vindkraft. Så mycket som 17,2 miljarder kronor behöver investeras i stamnätet de kommande fyra åren, enligt Svenska kraftnät som äger, planerar och driver det svenska stamnätet.
Det är viktigt att de investeringar som görs i stamnätet för el är samhällsekonomiskt motiverade. Regeringen ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur Svenska kraftnät ska göra lönsamhetsbedömningar av bland annat nya ledningar inför kommande investeringsbeslut.
– Med de stora investeringarna som vi står inför i stamnätet är det extra viktigt att Svenska kraftnät bygger ledningar som är samhällsekonomiskt lönsamma, säger energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan.
Energimarknadsinspektionen ska också utreda om det behövs en fristående aktör som gör samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Den aktören blir i så fall ett komplement till de bedömningar som Svenska kraftnät ansvarar för att utföra. Regeringen vill veta om det behövs för att ge ett bättre beslutsunderlag och för att säkerställa kostnadseffektiviteten vid utbyggnaden av elnätet.

Comments are closed.