Annons

Bättre laddningsstöd

Microchips nya digitalt förbättrade analoga styrkretsar för reglering av ström och spänning, MCP19124/5, ger bättre digitalt stöd för batteriladdning.

09micro06

MCP19124/5 hanterar konfigurerbara laddningsalgoritmer för samtliga kemier, med möjlighet till cellbalansering och laddning av superkondensatorer. Ingen annan enkretslösning för batteriladdning kan konfigureras för vilken laddningsprofil som helst och oavsett batterikemi, spänning och cellarrangemang. Användare kan även utveckla och implementera sina egna unika laddningsmetoder. Vilken spänning, ström, temperatur och tidsperiod som helst kan utnyttjas för att starta en övergång till en ny del av laddningsprofilen. Kretsarna passar även bra för samtliga DC/DC-tillämpningar som kräver snäv reglering av spänning eller ström; de klarar att stöda topologier för flyback, boost, SEPIC och Cuk.
Komponenterna har enligt Microchip en unik kombination av oberoende styrslingor för spänning och ström. Antingen reglerar strömstyrningen enligt en specificerad målström eller spänningsstyrningen enligt en målspänning. Varje analog styrslinga har ett separat återkopplingsnät för oberoende placering av “pole-zero” och förmåga att detektera ”zero-cross” vid kvasiresonant drift.
Komponenterna har också förmåga att dynamiskt övergå från målspänning till målström, och tvärtom, genom att övergå från en styrslinga till den andra. Den interna arkitekturen tillser att övergången är entonig, utan förvrängning eller transienter. Styrningens konfigurering möjliggör till och med förinställning av utspänningen vid öppna eller obelastade förhållanden, vilket ger väsentlig transientminimering när lasten läggs på.
Komponenterna innehåller integrerad linjär regulator, MOSFET-drivkretsar, 8-bitars PIC-styrkretskärna, AD-omvandlare, noggrann oscillator och analoga styrslingor för en kompakt lösning. De olika varianterna är:
* MCP19124-E/MJ, 4×4 QFN-kapsel
* MCP19124T-E/MJ, 4×4 QFN-kapsel
* MCP19125-E/MQ, 5×5 QFN-kapsel
* MCP19125T-E/MQ, 5×5 QFN-kapsel

Comments are closed.