Annons

Ascatron tillverkar egna SiC-komponenter

Ascatron, som har en bakgrund i att producera avancerat SiC epi-material för globala kunder, tar nu språnget mot att leverera egna komponenter i kiselkarbid, SiC. Först ut är dioder för märkspänningarna 1,2, 1,7 och 10 kV.

ascatron_dioder

I ett nästa steg kommer switchtransistorer i form av MOSFET. Dessa kommer att introduceras under 2018.
Ascatron har utvecklat en egen teknik, s k 3DSiC-teknik, som ger en kvalitet och prestanda som inte kan uppnås genom nuvarande metoder.
– Vi har utvecklat en unik materialteknik som gör det möjligt att fullt ut utnyttja SiCs potential för att hantera mycket hög effekt med minimala förluster, samtidigt som samma tillförlitlighet som med kisel kan upprätthållas, säger Adolf Schöner, CTO of Ascatron.
– Vi kallar uppbyggnaden för 3DSiC. Den bygger på vår expertis inom produktion av avancerat SiC epitaxmaterial. Tekniken har potential att sänka förlusterna med upp till 30 procent jämfört med konventionella lösningar.
3DSiC-tekniken möjliggör en modulär design av Ascatron-produktlinjen. Varje produkt är uppdelad i en högspänningsmodul, relaterad till önskad spänningsklass, och en lågspänningsdel för varje typ av komponent. Kombinationen av olika moduler ger ett brett utbud av produkter.
– Vårt affärsmål är att vara en mycket pålitlig och innovativ leverantör av SiC-halvledare för kraftelektronik inom industri, bil och energi, säger Christian Vieider, vd för Ascatron. Vi ser fram mot en period av teknologiskifte i steget från kisel till SiC och tar sikte på att delta i sådan konsolidering av industrin.
Ascatron kommer som tidigare att kunna förse kunder med småskalig tillverkning av avancerat SiC- epi-material.
Affärsmodellen för Ascatron är ”semi-fabless” där Ascatron designar kraftkomponenter och har egen produktion av epitaximaterialet, medan chiptillverkning och kapsling läggs ut. För att bearbeta den kinesiska marknaden har ett företag etablerats i Shenzhen med en lokal partner.
Ascatrons utvecklingsarbeten och materialproduktion finns i Stockholm, Sverige. Nyckelmedarbetare omfattar 7 doktorander med expertis inom SiC.
Ascatron grundades 2011 genom avknoppning från forskningscentret Acreo efter 20 års forsknings- och utvecklingsarbete inom SiC.

Comments are closed.