Annons

Arduino och MathWorks

Arduino samarbetar med MathWorks för att sprida användandet av Arduino i ingenjörsundervisningen på universitet. Arduino Engineering Kit består av tre Arduinobaserade projekt, baserade på en MKR1000, som lär studenter hur de kan bygga moderna elektroniska prylar.

05ardu02

Det hela liknar det tidigare initiativet Arduino CTC 101 för gymnasieskolor.
– Vi designade Arduino Engineering Kit så som vi skulle ha velat lära oss mekatronik när vi själva började på universitetet, säger David Cuartielles, CTO för Arduino Education. Det är hands-on med en stark teoretisk grund, men det viktigaste av allt är att det finns gott om utrymme för egna experiment och kreativitet.
Projekten är en självbalanserande motorcykel, en bil, och en whiteboardritande robot. Förutom tillgång till Arduinos läromaterial innehåller kitet även ett års licenser på MATLAB och Simulink.

Comments are closed.