Annons

Acando Norge förvärvar Bitvis AS

Konsultbolaget Acando förvärvar samtliga aktier i norska Bitvis AS. Köpet kommer att träda i kraft den 1 oktober 2017 och Bitvis kommer att fungera som ett separat företag inom Acandokoncernen.


Bitvis är ett designcenter för FPGA och inbyggd mjukvaruutveckling. Företaget erbjuder högspecialiserade utvecklingstjänster till ett brett spektrum av kunder från startups, till större bolag inom elektronikindustrin.
Företaget grundades 2012 och har fått en betydande marknadsposition i Norge. Bitvis är involverade i flera prestigeprojekt inom rymd-, försvars-, offshore-, telekommunikations-, avionik-, radarsystem, multimedieenheter, industriella applikationer och hälsovård. Bitvis har även utvecklat unika verktyg och immateriella rättigheter, i form av simuleringsprogram för FPGA-verifiering.
– Med förvärvet av Bitvis förstärker vi våra erbjudanden inom digital transformation, säger Sven Ivar Mørch, vd Acando Norge. Allt relaterat till Industry 4.0 kräver djup teknisk kunskap och förvärvet av Bitvis är ett viktigt steg för att hjälpa våra kunder inom IoT, Embedded Software och FPGA. Det, i kombination med vår expertis inom management consulting, avancerad analys, maskininlärning och AI, skapar en unik teknikmiljö på den norska marknaden. Efter förvärvet kommer Acando
Norge att ha nära 50 skickliga konsulter dedikerade till arbete inom avancerad analys och IoT.
– Bitvis är det ledande designcentret för inbyggd programvara och FPGA i Norge, säger Espen Tallaksen, vd för Bitvis. Genom att bli en del av Acando kan vi utnyttja vår expertkompetens i en större miljö. Inbäddad programvara och FPGA är hjärnan till IoT. Att kombinera detta med Acandos fokus på IoT kommer att leda till kraftfulla lösningar för våra kunder och intressanta uppgifter för våra utvecklare. Tar man det ett steg längre ser vi väldigt intressanta scenarier när vi kombinerar allt detta med AI- och maskininlärningskompetensen inom Acando. Avancerad programvara och FPGA kan göra en stor skillnad hela vägen från datainsamling till förbehandling, för att påskynda avancerade algoritmer.
Tidigare har Acando Norge förvärvat företaget E-vita AS 2013, Cloudstep AS 2014 och Antares 2015. Genom förvärvet av Bitvis och fortsatt organisk tillväxt har Acando vuxit till över 300 anställda i Norge.

Comments are closed.