Annons

40 miljoner för tillstånd på i 450 MHz-bandet

Netett Sverige AB vann över Telia Sverige AB i auktionen om ett tillstånd i 450 MHz-bandet. För det skall Netett erlägga en auktionslikvid på 40 167 000 kronor.

Under september 2017 utlyste PTS en auktion i 450 MHz-bandet. Auktionen gällde ett nationellt tillstånd om 2×5 MHz (452,5–457,5/462,5–467,5 MHz). Tillståndstiden är från och med den 5 mars 2020 till och med den 31 december 2044. Ett krav är att tillståndshavaren ska täcka minst 80 procent av ytan i varje län. Tillståndshavaren ska där erbjuda en datatjänst med en överföringshastighet på minst 5 Mbit/s i nedlänk och 128 kbit/s i upplänk.

Auktionsformatet var en budrunda med dolda bud, där budgivaren med högst bud rangordnas högst och vinner auktionen. Högst rangordnad budgivare betalar dock en auktionslikvid motsvararande det näst högsta budet (så kallad andrapris-auktion). Netett Sverige AB:s bud var på 91 300 102 kronor medan Telia Sverige AB:s bud var på 40 167 000 kronor.

Net 1 genomförde under 2015 ett teknikskifte från CDMA till LTE. Med datatrafik över 4G skapas nya möjligheter för exempelvis IoT och M2m tack vare den goda täckningen på 450 MHz.

Comments are closed.