Annons

34 miljoner i bidrag till elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem delar ut totalt 34 miljoner kronor, med upp till 4 000 000 kronor per projekt, för utveckling av framtidens elektronik.

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem öppnar den 8 januari sin sjätte utlysning. I ett årligt återkommande schema är det nu dags att stötta forsknings- och innovationsprojekt som kopplar mot programmets huvudutmaning ”Bibehålla och stärka svenska spetsområden”.

– Vi tror på större möjlighet till framgång om vi bygger vidare på områden där Sverige redan ligger i framkant, säger Magnus Svensson, programchef för Smartare Elektroniksystem. Därför har vi valt att stötta projekt inom följande spetsområden; Mikro- och nanoelektronik, Tryckt elektronik, Kraftelektronik, Fotonik, Sensorer, Inbyggda system, Antenn-, mmvåg- och terahertzsystem, Byggsätt, Tillförlitlighet samt Avancerad produktionsteknik.

Väldigt få företag kan ensamma täcka hela kedjan från idé till produkt på marknaden och därför är ett viktigt kriterium för att ett projekt ska beviljas hur väl olika projektparter kompletterar varandra i en sammanhängande värdekedja.

Har du svårt att hitta rätt samarbetsparter för att ditt projekt ska lyckas? För att underlätta det har Smartare Elektroniksystem skapat kompetensnav. Dessa består av duktiga aktörer inom respektive spetsområde som också har kartlagt övriga aktörer inom Sverige och hjälper dig hitta de samarbetsparter du behöver. Du hittar kontaktinformation till kompetensnaven på http://www.smartareelektroniksystem.se/insatser/kompetensnav/
Projekt kan ansöka om bidrag för maximalt 50% av projektkostnaderna upp till 4 000 000 kr.

All information om utlysningen och en mall för projektbeskrivning kan hittas på http://vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-smartare-elektroniksystem/#1 Ansökan lämnas in via Vinnovas portal senast den 8 mars kl 14:00.

Comments are closed.