Annons

Ulrich Rohde prisad pionjär inom SDR

Ulrich Rohde, en i många sammanhang ärad auktoritet inom radioteknikområdet, har mottagit årets Forum Leadership Award. Utdelningen skedde på konferensen WinnComm,  Wireless Innovation Forum Conference on Communications Technologies and Software Defined Radio. Den hölls den 15-17 november i San Diego. (Foto: ARRL)

Ny generation av 8 Gbit DRAM

Samsung har nu fått igång massproduktionen av sina nya DDR4-DRAM i 10 nm-klassen. Komponenterna är snabbare (3 600 Mbit/s), och kräver fortfarande inga EUV-processteg.

Elektromagnetisk strålning – ger både hot och möjligheter

Elektromagnetiska fält kan i nya tillämpningar innebära både hot och skapa nya möjligheter. Det framkom i ett möte arrangerat av SNRV (Svenska Nationalkommittén för RadioVetenskap) i samarbete med Nationalkommittén för strålskyddsforskning och ÅF, där seminariet ägde rum.

Mångmiljonsatsning inom automation

Mälardalens högskola beviljas 32 miljoner kronor, för att starta den industrinära företagsforskarskolor ARRAY inom automation.

Halvledare ersätter thyratron

Diversified Technologies Inc, Bedford, MA, USA, har patent på sin ersättare till thyratroner, dvs gasfyllda trioder. Vid SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, ersätter deras lösning thyratronen L-4888. Livslängden anges till 25 år tack vare halvledare.

450 A högspänningskontakt

Rosenberg tillverkar kontaktdon som klarar 50 A vid 450 V, vilket passar väl för el- och hybridbilar.

Noggrann trycksensor för bilar

Från det belgiska företaget Melexis kommer en noggrann trycksensor som mäter absolut tryck. Den är tänkt att klara tuffa fordonsmiljöer.

Tysk WiFi för amerikanska tåg

Eltec Elektronik AG har redan installerat stora volymer av sin CyBox AP-W i tåg som används av passagerare i Tyskland, och resande med Railjet ÖBB. Nu kommer sådana enheter att installeras i amerikanska tåg som tillhör North American UTA (Utah Transit Authority).

IoT-plattform till nytt forskningsprojekt

Schneider Electric skall leverera sin IoT-plattform EcoStruxure Buildings Operation till KTH-projektet Live-In Lab – en testbädd med ett antal lägenheter som verkar som ett laboratorium för aktuella och framtida forskningsprojekt.

Digital beroendevård för ökad livskvalitet

Kontigo Care och Prevas har varit samarbetspartner sedan flera år tillbaka, där Prevas arbetat med att ta fram de hårdvarulösningar som Kontigo Care behövt för att uppfylla sina visioner kring förstärkt beroendebehandling. Med nya eHälsoplattformen Previct hoppas de kunna identifiera återfall redan innan de inträffar.