Annons

Fiber Optic Valley går upp i RISE Acreo

Den 1 januari i år överfördes Fiber Optic Valleys verksamhet till RISE Acreo. Fiber Optic Valley har sin verksamhet i Hudiksvall. Inom regionen har man stöttat och drivit framgångsrika projekt genom att sammanföra näringslivets behov med forskares spetskompetens inom områdena bredband och fiberteknologi.

Spåra röster med radar, MEMS-mick och DSP

Infineon Technologies och XMOS ltd levererar tillsammans ett nytt byggblock för avancerad röstigenkänning: Från Infineon kommer kombinationen radarsensor och MEMS-mikrofon i kisel och från XMOS en ljudprocessor. Lösningen demonstreras nu på Mobile World Congress.  

Test- och mätlösning för LoRa

Anritsu tänker skapa nya test- och mätlösningar för FoU, certifiering och tillverkning av LoRa-utrustade IoT-enheter. På Mobile World Congress demonstrerar man nu en preliminär version av en mätlösning för produktionstest av LoRaWAN.

Millimetervågsswitch för 5G

På MWC visar MACOM en ny switch i sin portfölj av komponenter för 5G. Den nya, ytmonterade switchkretsen MASW-011098 passar väl för 28, 37 och 39 GHz-banden.

Testlösning för 2 Gbit/s LTE

Rohde & Schwarz och Prisma Telecom Testing demonstrerar på Mobile World Congress sin gemensamma testlösning för mäta på 2 Gbit/s datahastighet  via LTE-mobilsystem.

RF-programvara för PXI

På Mobile Worlds Conference lanserar National Instruments en ny programvara, NI-RFmx 2.2, för mätningar med PXI RF-testsystem på 4,5 G-utrustning. Den nya versionen sägs minska mättiden med 33 procent.

Släng din gamla tjock-TV

Andelen TV och bildskärmar med katodstrålerör minskar inom återvinningen. Det konstaterar El-kretsen, som är ett nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier.

Uppkopplad hjälm säkrar bygget

Cybercom presenterar framtidens säkrare byggarbetsplats på Mobile World Congress som just har inletts i Barcelona.

Netonomics vässar 4G/5G-prestanda

Det svenska företaget Netonomics visar på årets Mobile World Congress i Barcelona sin avancerade metod för att drastiskt öka prestanda i 4G/5G-nät. Besökarna kan i svenska paviljongen träffa André Grce, som leder och som startade Netonomics AB. Konceptet bygger på forskning kring mycket komplex matematik.

CFIUS sabbar Crees försäljning av Wolfspeed till Infineon

Meningen var att Infineon skulle köpa Wolfspeed – Crees företag för halvledarkomponenter med brett bandgap (SiC och GaN).  Nu hindrar CFIUS, Committee on Foreign Investment in USA, affären.