Annons

Bärbara hörapparater du vill använda

När 40-talisterna blir äldre, förlitar sig fler människor på bärbar medicinsk teknologi för att uppfylla deras vårdbehov och förbättra deras välbefinnande. Idag tros cirka 47 % av vuxna över 75 år lida av hörselnedsättning på ett eller båda öronen. Christophe Waelchli, Product Manager, ON Semiconductor tittar här på vilka tekniska möjligheter som finns för att […]

Återvinn livsnödvändig fosfor

Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Sandviken Energi och det internationella företaget Andritz ska i ett gemensamt konsortium arbeta för en teknisk lösning för att kunna återvinna fosfor från avloppsslam. En stor del av den fosfor som kommer in via maten hamnar i avloppsreningsslam och idag återvinns bara en mindre del av detta. Samarbetet adresserar den […]

Klimatsnålt med höghus i trä

IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har i en ny studie analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä. Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus.

Leif Östling tar över

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv och tidigare bl a koncernchef för Scania, blir ordförande för Södertälje Science Park, en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel.

Kompakt strömförsörjning uppfyller level VI

ALM65-serien från XP Power är en extern 65 W strömförsörjning med enkel utgång. Aggregatet är endast 33,5 x 125,5 x 55,5 mm och möter den senaste level VI-standarden för energieffektivitet. Standarden ställer bland annat krav på lägre förluster vid obelastad utgång.  

Förnyat treårskontrakt för rymdteknik

Det svenska innovationsföretaget Umbilical Design har fått förnyat treårskontrakt som Space Broker för Sverige med den europeiska rymdorganisationen ESA. Umbilical Design arbetar med tekniköverföring från rymdsektorn till andra områden som till exempel medicinteknik, fordonsindustri och hållbar stadsplanering. ESA Moon Village, bild: ESA

Virtuell verklighet kan lindra rädsla

Var tredje svensk upplever att de har en överdriven, irrationell rädsla och hela två tredjedelar av dessa menar att deras rädsla påverkar deras vardagsliv och hindrar dem från olika aktiviteter. Samtidigt uppger över hälften av de svenskarna att de vill ha hjälp att lindra rädslorna. Det visar en ny nordisk undersökning genomförd på uppdrag av […]

Välkommen till SUMMIT 2016

Varmt välkommen till årets SUMMIT för Smartare Elektroniksystem. Förra året samlades runt 100 personer på Tekniska Museet för att knyta nya kontakter och lyssna på intressanta presentationer. Den 15 september är det dags igen.

4G-nät på testbana

Mobilt bredband har utvecklats i steg sedan slutet på 90-talet. Det finns en rad olika varianter; 2G, 3G och nu 4G som är den senaste tekniken som är i bruk. 4G är optimerat för att skicka data och de tidigare teknikerna är optimerade för telefoni (samtal). AstaZero är första testbanan i världen med ett 4G-nät […]

Programmering i skolan för framtidens jobb

Swedsoft har initierat projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering som under våren arrangerat workshops med Skolverket kring deras regeringsuppdrag att ta fram nationella IT-strategier för skolans digitalisering.