Annons

Trådlös klimatkontroll för kulturbyggnader får SKAPA-stipendium

SKAPA-stiftelsen och Almi Företagspartner presenterar nu Östergötlands länsvinnare av SKAPA-stipendiet. Forskarna Shaofang Gong, Allan Huynh samt Fredrik Hallgren VD på LEAD-företaget Wiotech AB, står som mottagare av priset. SKAPA-stiftelsen och Almi Företagspartner presenterar nu Östergötlands länsvinnare av SKAPA-stipendiet. Forskarna Shaofang Gong, Allan Huynh samt Fredrik Hallgren VD på LEAD-företaget Wiotech AB, står som mottagare av […]

SolidWorks App för Altium Designer

Med sin nya DXP 2.0-plattform gör Altium det lättare för tredjepartsutvecklare att bygga tillämpningar som expanderar Altium Designer. Senast ut är den nya versionen av SolidWorks.

Enkapseldatorer med ARM Cortex M0+ i volym

Atmel meddelar att de nu producerar volymkvantiteter av den nya och extremt effektsnåla enkapseldatorn SAM D20. Den Cortex M0+-baserade komponenten är primärt avsedd för IoT och mätändamål.

Imint och Addiva sluter samarbetsavtal

Mjukvarubolaget Imint och teknikkonsultbolaget Addiva har gjort en avsiktsförklaring för samarbete inom ramen för Addivas ekosystem. Imints teknik för videoförbättring och videoanalys görs tillgängligt för Addivas kundprojekt inom teknisk systemutveckling.  Imint får via samarbetet förstärkt leveransförmåga genom tillgången till Addivas expertis. Samarbetsavtalet är ett första steg i en affärsmässig relation som planeras att fördjupas.

Kondensationslödning med temperaturprofil

Kondensationslödning är skonsammare mot värmekänsliga komponenter och kretskort jämfört med konvektionslödning. Rehm har förfinat kondensationslödning (ångzonslödning): Vakuum kan nu används inte bara under omsmältning, för att ta bort rester och förhindra voids (blåsor i lödfogen), utan även före omsmältningen. Detta görs för att ge jämn tillförsel av vätskan samt omhänderta den förångning som sker av […]

Skydda kretskortet med tvätt och lack

En global trend är att allt fler företag tvättar och/eller lackar en del av sina kretskort. I år anordnas ett flertal seminarier, konferenser och ”webinars” som behandlar tvättning. Detta är bra då kompetensen inom dessa områden sällan är lika stor som den är på andra områden av kretskortsproduktionen, exempelvis tryckning eller montering.

Accelerera OpenCV i FPGA med inbäddad vision

OpenCV är ett kraftfullt bibliotek med funktioner för datorvision. Funktionerna används idag flitigt i branschen. Precis som andra projekt med öppen källkod utvecklas och förbättras algoritmerna hela tiden av de användare som ingår i gemenskapen. Idag finns mer än 2 500 funktioner tillgängliga. Fernando Martinez Vallina och José Roberto Alvarez från Xilinx beskriver här hur […]

Maximera effekten inom SoC-emulering

I denna artikel diskuterar Ralph Zak från Synopsys hur man gör för att få ut maximal effekt av emuleringssystem i utvecklingsprojekt för en SoC.Vad har ändrats i sättet att använda emulering?

Möt utmaningen med lågeffektsverifiering

Halvledarindustrin blev effektmedveten runt 40 nm, men motiverades inte enbart av att osjälviskt utveckla grönare produkter. Arkitekter kunde inte längre dubblera varje processnods klockfrekvens. Detta krävde energi och de hade helt enkelt inte längre budgeten för det. Adam Sherer från Cadence tittar här på hur utvecklingen fortsätter.

Riskbegränsning för matning av FPGAer från mellanbusspänning

Mellanbusspänningar på nominellt 24 V~28 V är vanliga i industri-, flyg-, rymd- och försvarssystem där seriekopplade batterier kan utnyttjas för reservkraft och 12 V bussarkitekturer blir opraktiska på grund av distributionsförlusterna. Willie Chan och Jason Sekanina från Linear Technology går igenom risker och fördelar.