Annons

Ingångssteg klarar 4G LTE världstelefoner

En verklig världstelefon – en 4G LTE-smarttelefon för global roaming –har ännu inte nått marknaden, men en stadig följd av sändtagarkretsar och komponenter för RF-ingångssteg(RFFE) påskyndad av framsteg inom teknik och prestanda kan snart göra verklighet av en sådan telefon. Rodd Novak, CMO, Peregrine Semiconductor Corp visar hur detta låter sig göras.

Passiv radar utnyttjar radiobasstationer

En passiv radar har ingen egen sändare. I stället utnyttjar man andra sändare, som exempelvis mobilnätens basstationer. Mottagaren samlar in reflekterade signaler från dessa och beräknar var det reflekterande föremålet befinner sig.

Låt mätinstrumenten ta ut beteendemodeller

Det finns olika metoder för att skapa modeller för elektriska komponenter som exempelvis förstärkare. Det mest effektiva är att utnyttja mätinstrument för att utvinna de data som behövs för beteendemodeller som sedan kan användas i RF-simuleringsprogram. Dave A Hall, senior product marketing manager RF and Wireless test, National Instruments ger här en bakgrund till tekniken.

Kvaliteten sitter i väggarna

Inget område är väl så hårt kopplat till kvalitet och driftsäkerhet som rymdindustrin. Kraven är stenhårda och det återspeglas i tillverkningsprocesser, test och analys. Allt det går numera också att få tillgång till hos en kontraktstillverkare.

384 kärnor ger höga grafikprestanda

Allt fler embeddedtillämpningar har grafikkrav som är svåra att realisera med de storleks- och effektbudgetar som står till buds. Cameron Swen från AMD beskriver här hur företagets senaste embeddedprocessorer kan fylla det gapet.

Data Respons får norsk oljeorder

Data Respons meddelar att man har förlängt och utökat ett befintligt kontrakt med en kund på oljemarknaden. Det nya avtalet är värt 37 miljoner norska kronor och leveranser kommer att ske inom de närmaste två åren.

Jainex Powerbox nya distributör i Indien

Powerbox International Group har utsett Jainex Ltd som distributör av företagets kraftförsörjningsprodukter på den indiska marknaden.

Avnet Abacus ingår avtal med Delta

Elektronikdistributören Avnet Abacus meddelar att de tecknat ett avtal med Delta.Electronics som avser distribution av Deltas produkter i Europa.

Ericsson förvärvar ConceptWave

Ericsson tillkännager att de förvärvar det kanadensiska företaget ConceptWave i en helt kontant affär. ConceptWave grundades 2000 och utvecklar mjukvarulösningar inom OSS/BSS, främst till teleoperatörer.

TI lanserar kit för ARM Cortex M4-utvecklare

Texas Instruments (TI) meddelar att de utökar sin LaunchPad-portfölj till ARM-ekosystemet och lanserar idag sitt nya Stellaris LM4F120 LaunchPad Evaluation Kit. Verktyget gör att professionella ingenjörer, hobbyister och universitetsstudenter kan börja utforska ARM Cortex-M4F mikrostyrkretsar och TI:s Stellaris-familj mikrostyrkretsar för under 5 dollar.