Annons

IAR Systems listas på NASDAQ OMX

IAR Systems ägare, Intoi, kommer att fokusera helt på IAR. Ett viktigt steg blir att byta namn till IAR och på det sättet låta IAR Systems noteras på NASDAQ OMX-börsen i Stockholm.

Danmark köper in sig i ESS

I dag har en extra bolagsstämma hållits för ESS AB. I samband med den har den danska staten blivit delägare i ESS AB genom köp av 26,316 procent av aktierna i bolaget. Tre representanter för Danmark har valts in i styrelsen.

Teliasonera överklagar ryskt domslut

Teliasonera och Altimo har nu båda överklagat domslutet från den 14 oktober då en rysk appelationsdomstol dömde till förmån för Telecominvest.

Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör

Dagens normalanvändare av mobiltelefoner utsätter sig för en ökad risk att drabbas av elakartad hjärntumör (gliom), enligt forskare vid Örebro universitetssjukhus (USÖ) och WHO. Med samma avgränsningar som i WHOs studie "Interphone" skulle Örebroforskarna kommit fram till snarlika resultat.

Stororder till Kongsberg Satellite Services

Norges största beställning inom satellitverksamhet undertecknades idag av Kongsberg Satellite Services (KSAT). Kund är det amerikanska företaget Digital Globe (DG).

Framtidens forskningsledare inom IT

Daniel Fällman, forskare och studioföreståndare på Interactive Institute, är en av 18 forskare som Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) valt ut till programmet Framtidens Forskningsledare.    

Order på träningssystem till Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått två nya beställningar från Försvarets materielverk (FMV) som avser utbildningssystem till armén.

Trafikverket ICT kan komma separeras från Trafikverket

Den särskilde utredaren Åke Hedén har i dag överlämnat betänkandet Trafikverket ICT, (SOU 2010:82), till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd. Utredningen gör bedömningen att resultatenheten Trafikverket ICT kan separeras från Trafikverket utan att driftsäkerheten i järnvägstransportsystemet försämras.

Vinnova finansierar IT-projekt inom design och miljö

Interaktiva återvinningsrum, stöd för matkonsumenter att ta större miljöansvar, nästa generations lånecykelsystem och e-tjänster för hållbart resande.

Ny VCO från Crystek

Crystek's CVCO55FLM VCO (Voltage Controlled Oscillator) innehåller en extra moduleringsport (TX modulering) vilket kan göra den intressant för sändartillämpningar.