Annons

Ny chef för SiSP

Magnus Lundin, vd för Västerås Science Park har rekryterats till vd-posten på SiSP, den nationella branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och ”science parks”.

Kalibrering flyttar från Delta till Exova Metech

Danska Exova Metech och Delta har träffat en överenskommelse som innebär att Exova Metech tar över Deltas aktiviteter inom mätinstrument för akustisk kalibrering från och med den 1 oktober.

ResQU i samarbete med Data Respons

Data Respons går in i ett utvecklingsprojekt för ett luftburet söksystem.

MIPS ökar antalet kärnor

Med sin nya processorkärna 1074K har MIPS lyckats få upp klockfrekvensen till 1,5 GHz med en syntetiserbar konstruktion. Kärnan är avsedd för chip upp till fyra kärnor.

3-D-mobiltelefon i HD-kvalitet

Irländska Movidius lanserade idag en hård- och mjukvaruplattform för 3D i HD-kvalitet, avsedd för mobiltelefoner. Systemet fungerar utan separata glasögon.

Storsatsning på millimetervåg

Agilent lanserade i anslutning till Microwave Week i Paris i ett slag en rad nya instrument för mycket höga frekvenser. Instrumenten har egenskaper som tidigare inte varit möjliga att realisera i kommersiella instrument. Dessa instrument behövs bland annat för framtida radarsystem eller för system enligt nästa generations mobiltelefoni.Sidbandsbrus kan dölja en dopplerskiftad, reflekterad radarsignal.

Keithley går upp i Tektronix

Danaher Corporation, som äger såväl Fluke som Tektronix, har lagt ett bud på Keithley och betalar antingen runt 340 miljoner dollar, eller 300 miljoner dollar kontant.

Strider nu även i Europa

Apple har stämt Nokia i Storbritannien, vilket innebär en utökning av de två teknikjättarnas juridiska strid om patent även utanför USA:s gränser.

Nlab satsar

Nlab Solar har fått 17,3 miljoner kronor i finansiering från Europeiska kommissionen för att bygga den första pilotfabriken för tillverkning av en tredje generations solceller i Sverige.

Lovande testresultat

Solceller är en ren energikälla, men än så länge för dyra och ineffektiva för att på allvar kunna konkurrera med traditionell energiproduktion. Många hoppas nu att nanotekniken ska ge solcellerna det stora lyftet, enligt LTH.