Annons

PartnerTech minskade något

Partnertechs resultat för första kvartalet 2010 visade minskad omsättning från 594,2 till 557,4 MSEK jämfört med förra året. Resultatet försämrades från att vara svagt positivt till svagt negativt.

Positivt resultat för Enea

Under första kvartalet 2010 hade Eneakoncernen en rörelsemarginal på 6,3 procent och ett resultat före skatt på 11,8 MSEK. Detta skall jämföras med en förlust under motsvarande period föregående år. Omsättningen har minskat med 10 procent vilket beror på en minskad leveranskapacitet inom affärsområdet Consulting.

Ingen utdelning från Note

På Notes årsstämma beslutades att omvälja Bruce Grant och Göran Jansson, samt att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2009. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2009.

Intelligenta vägar

Ett antal KTH-forskare ingår i ett omfattande europeiskt forskningprojekt vid namn Coopers, som syftar till att med teknikens hjälp skapa intelligenta vägar och smarta bilar. Tester på tekniken visar nu att systemet med samma namn som forskningsprojektet innebär både högre säkerhet, bättre trafikflöde och mindre miljöpåverkan.

ElektronikGruppen BK AB visar vinst

Delårsrapporten från januari-mars 2010 för ElektronikGruppen BK AB visar en något minskad omsättning jämfört med förra året, men ett litet positivt rörelseresultat och en något ökad orderingång.

Efterfrågan på Schottkydioder i SiC föll och steg

En mycket kraftfull återhämtning av efterfrågan är på gång. Enligt den senaste analysen från IMS Research har SiC Schottky-diodmarknaden värderats till en summa på totalt $29 miljoner för helåret 2009.

Tunga neddragningar drabbade Note

Notes första kvartal belastas av ännu pågående besparingsåtgärder och minskad försäljning.

144 miljoner till satsning på matematik

Ett viktigt verktyg för ingenjörer är kunskaper i matematik. Skolverket beviljar nu över 144 miljoner kronor till olika lokala projekt för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i grundskolan.

Enea fördjupar samarbetet med Freescale

Enea har tecknat ett strategiskt avtal med Freescale Semiconductor som innebär att Enea och Freescale fördjupar sitt tekniska samarbete för att integrera Eneas operativsystem Enea OSE med Freescales QorIQ, PowerQUICC och StarCore processorer.

MEMS-mikrofoner med HiFi-kvalitet

Nya iMEMS-mikrofoner från Analog Devices ger klarare och mer förståelig röstkvalitet utan störande bakgrundsljud. Små, tunna kapslar gör mikrofonerna perfekta för bärbar elektronik.