Annons

Lämnar Martinsson – lockad av Kina

Hans Lindberg, som under många år utvecklat försäljningen av kondensatorer och batterier från Sanyo Electronic hos Martinsson elektronik, går nu över till egen verksamhet med bas i Kina.

Får lån på 250 miljoner euro

Nokia Siemens Networks lånar 250 miljoner euro av den europeiska investeringsbanken EIB till utveckling av en nätverksteknologi för multimod radioaccess.

Bygger trådlösa bredbandsnät

Nu ska heltäckande WiFi-baserade bredbandsnät byggas i 10 norska städer.

12 miljoner till bränsleceller

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ger totalt 12 miljoner i anslag till utveckling av bränsleceller, inom ramen för produktframtagningsprogrammet ProViking.

Kraftfull ”åttondels tegelsten”

Ericsson har lanserat en DC/DC-modul i formatet "1/8 brick" som ger 240 W och är digitalt styrd.

Science Park i nytt samarbete med Combitech

Science park i Jönköping har tecknat ett avtal med teknikkonsultföretaget Combitech, som avser ett kompetenspartnerskap.

Telenor lägger en bredsida mot PTS och TeliaSonera

Med anledning av Post- och telestyrelsens (PTS) analys av bredbandsmarknaden och konstateranden om fortsatta konkurrensproblem går Lars-Åke Norling, vd för Telenor i Sverige idag ut och kommenterar slutsatserna i den analysen.

Fyra nya får investering

Chalmers Innovation investerar totalt 1,2 miljoner kronor i fyra nya bolag. Företagen arbetar med teknikbaserade idéer inom fraktlösningar, blysyrabatterier, optisk klassificering och displayteknik.

Hans Vestberg blir vd för Ericsson

1 januari 2010 avgår Carl-Erik Svanberg och Hans Vestberg, idag CFO, tar över som vd för Ericsson. Svanberg blir i stället vd för oljebolaget BP, världens fjärde största företag.

STING i nytt avtal med Swedish ICT

STING, Stockholm Innovation & Growth, har tecknat ett samarbetsavtal med Swedish ICT Research AB. Avtalet syftar till att förbättra stödet till innovatörer och entreprenörer som försöker kommersialisera tekniska innovationer.