Annons

Verkningsgradshöjaren från Cambridge

Cambridgeföretaget Nujira har utvecklat en modul som radikalt kan öka verkningsgraden i basstationernas radioslutsteg. Tekniken kommer även att användas för TV-sändare och mobiltelefoner.

Effektivare kryptering från LTH

Forskare vid Lunds tekniska högskola har inom ramen för ett EU-projekt utvecklat ett nytt så kallat strömschiffer.

Kvinnliga forskare underrepresenterade inom EU

Europaparlamentet konstaterar i ett betänkande att kvinnor är underrepresenterade i dagens forsknings- och universitetsvärld då endast 15 procent av alla i ledande befattningar är kvinnor. Satsningar på forskning har pekats ut som en central del för ekonomisk utveckling och sysselsättning och enligt Lissabonstrategin behöver Europa rekrytera ytterligare 700 000 forskare.

Öppen källkod för bilindustrin

Wind River och Intel har presenterat en Linuxplattform för infotainment för bilar.

Tord Wingren till Nanoradio

Det är en synnerligen erfaren person som nu tar över som teknikchef på Nanoradio.

Stödsystem för datalagring

För två år sedan antog EU-parlamentet ett kontroversiellt direktiv om datalagring (2006/24/EC) som syftar till att ge stöd i kampen mot terrorism och grov kriminalitet. Linköpingsföretaget Netadmin Systems har tagit fram ett stödsystem för loggning av elektronisk trafikinformation som uppfyller kraven i direktivet.

Mikromakarna investerar

Pajalaföretaget Mikromakarna har ökat sin omsättning med 60 procent sedan 2006 och investerar nu drygt sex miljoner kronor i produktionsutrustning.

Brist på kisel

Den snabba expansionen för solenergi skapar brist på polysilicon för tillverkning av Photovoltaic (PV) celler och tvingar PV- leverantörer att ändra strategier och strukturer  samt att finna alternativa material.

GPV nyinvesterar

Solpanelsföretaget Gällivare PhotoVoltaic AB ökar produktionen med 50 procent och nyanställer ca 30 personer

Vacon har taklagsfest

Finska Vacon som är starka inom växelströmsmotorer bygger ut i Vasa med 9000 kvm och rekryterar mer personal