Annons

Seende maskiner ska förhindra olyckor

Erfarenheter från undersökningar gjorda vid Volvo visar att bristande uppmärksamhet är den största enskilda orsaken till trafikolyckor idag. Volvo technology transfer investerar därför i ”seende maskiner” som utvecklats av ett australiensiskt företag och som detekterar och varnar trötta eller distraherade förare.

Telekom får del av tv-frekvenser

Regeringen har tagit beslut om hur Sverige skall disponera det lediga frekvensutrymmet efter det att det analoga tv-nätet nu lagts ner. Det attraktiva frekvensutrymme i övre UHF-bandet (del av band V) som skall frigöras för telekommunikationstjänster efter en kort övergångsperiod är 790-862 MHz.    

Edgeware i kabeltv-avtal

  Den danska kabeltv-operatören Telia Stofa, som är ett dotterbolag till TeliaSonera, har tecknat ett avtal med svenska Edgeware AB om leverans av en plattform för beställ-video och ”Time-shifting”, där program kan stoppas och spolas framåt/bakåt av kunden. Strömmande video kan levereras ut till abonnenten med både SD- och HD-kvalitet. Avtalet avser leverans av Edgewares […]

Rehm förstärker organisationen

Rehm Scandinavia AB har anställt en ny säljare, Anders Panzar, som har en gedigen erfarenhet av lödning.

2007/20 – Ledare – Julklapparna blir bra nog

Det är söndag morgon och jag sitter i ett hotellrum i Santa Barbara, Kalifornien. Morgontidningen är mest ett omslag runt en massiv bunt av direktreklam. Majoriteten av reklamen handlar om elektronik och utbudet är ungefär detsamma som hemma i Sverige: Platta TV-apparater, GPS, bärbara datorer och kameror verkar få sin givna plats i julklappssäckarna. Hur […]

Galileofinansiering klar

EU-finansieringen av det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo och det europeiska tekniska institutet ETI är klar. För perioden fram till 2013 saknades medel på omkring 2,4 miljarder euro. Finansieringen genomförs genom omfördelningar av 1,6 miljarder som ursprungligen var avsatta för jordbruksutgifter. Dessutom tas 200 miljoner från posten ”flexibilitetsmekanismen” och resterande 600 miljoner genom omfördelningar av diverse andra […]

Ericsson krymper yta i Gävle

Ericsson  i Gävle frigör 16000 kvm genom att under 2008 flytta produktion av basstationer från Näringen till sina andra enhet i Hemsta. De fyrahundra anställda  som producerat GSM basstationer följer med.

TV, telefoni och bredband växer snabbt

De snabbast växande tjänsterna på den svenska telemarknaden är IP-TV, bredband via mobilnät och bredbandstelefoni, det visar PTS rapport Svensk telemarknad första halvåret 2007.

Orange vann UD-upphandling

Svenska regeringskansliet har tecknat kontrakt med Orange Business Services avseende en kommunikationsinfrastruktur för utrikesdepartementet och dess 100 ambassader och konsulat runt om i världen. Ordern är värd 13 miljoner euro och avser ett globalt IP VPN nätverk.

PartnerTech förändrar

En svag resultatutveckling i fjärde kvartalet ger PartnerTech ett rörelseresultat nära noll men ett nytt åtgärdsprogram för förbättrad lönsamhet väntas successivt ge positiva effekter under nästa år. En personalreduktion på närmare 150 anställda, i huvudsak inom enheter i Sverige, Finland och England, blir en följd av åtgärderna.